Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Valsts pētījumu programma BIOMEDICINE

logo12.PNG

Programma "Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" tiek īstenota no 2010. gada līdz 2013. gadam. Programmu finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Programmas vadītājs

Profesors Valdis Pīrāgs, dr. med., LU katedras vadītājs, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas vadītājs

Programmas īstenošanas laiks

2010. - 2013. gads

Programmas mērķis

Ar klīniskās medicīnas, molekulārās ģenētikas un šūnu bioloģijas, kā arī ar medicīnas ķīmijas un farmācijas metožu palīdzību multidisciplināra pētnieku konsorcija ietvaros radīt jaunas personalizētās medicīnas tehnoloģijas un ārstēšanas līdzekļus sabiedrības veselības uzlabošanai.

Programmas uzdevumi

  • izveidot integrētu pētniecības platformu, lai nodrošinātu medicīnas, farmācijas un biomedicīnas metožu izmantošanu jaunu ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un tehnoloģiju izstrādē un pielietošanā sabiedrības veselības nodrošināšanai;
  • izstrādāt jaunus individualizētas profilakses un diagnostikas paņēmienus, ārstniecības līdzekļus, inovatīvas biomedicīnas tehnoloģijas, šūnu terapijas metodes un pārbaudīt to pielietojamību klīniskajā praksē;
  • izveidot ārstniecības līdzekļu farmakovigilances sistēmu, analizējot Latvijas iedzīvotājiem raksturīgo blakņu ģenētiskos un medicīniskos cēloņus, sadarbojoties galvenajiem klīnisko medicīnas pētījumu centriem, biomedicīnas un organiskās sintēzes pētnieciskajiem institūtiem un uzņēmējiem;
  • identificēt jaunus terapeitiskos mērķus, izmantojot genoma pētniecības metodes, un radīt ķīmiskos aģentus kompleksai iedarbībai uz šiem mērķiem.

Programmas izpildītāji

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Latvijas Universitāte
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Latvijas Infektoloģijas centrs
Rīgas Stradiņa Universitāte
Latvijas Biomedicīnisko pētījumu un studiju centrs
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 

Programmas projekti

I. Kardiovaskulārās un vielmaiņas slimības. Vadītāji: Andrejs Ērglis (LU) un Ivars Kalviņš (OSI).

1. projekts „Aterosklerozes patoģenēzes un klīnisko izpausmju, cilmes šūnu un biomateriālu pētniecība" 
2. projekts „Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana"
3. projekts „Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte"

II. Onkoloģiskās slimības. Vadītāji: Jānis Gardovskis (RSU) un Aija Linē (BMC).

4. projekts „Pārmantotā un sporādiskā vēža klīnisko, molekulāro un morfoloģisko korelāciju izpēte, agrīnas diagnostikas, terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai" 
5. projekts „Uz vēža cilmes šūnām mērķētu pretvēža zāļu izstrāde"
6. projekts „Pretvēža terapijas un vēža metastazēšanos inhibējošu medikamentu izpēte"
7. projekts „DNS, RNS, proteīnu, peptīdu un mazmolekulāro medicīnisko preparātu piegādes sistēmas izstrādāšana"

III. Bērnu un infekcijas slimības. Vadītāji: Aigars Pētersons (RSU) un Modra Murovska (RSU).

8. projekts „Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte"
9. projekts „Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība"
 

Kontakti:

Programmas vadītājs Prof. Valdis Pīrāgs: pirags@latnet.lv

Programmas koordinatore Madara Grīnšteine: madara.grinsteine@stradini.lv

Projektu vadības nodaļas tālrunis: 67069785

Ziņas: