ES fondu līdzfinansēti kursi

logo.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 

VSIA” Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” - piedāvā ārstniecības personām apmeklēt sekojošus tālākizglītības kursus

Plašāka informācija: https://talakizglitiba.lv

http://www.stradini.lv/lv/content/es-fondu-lidzfinanseti-kursi

 

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Norises laiks

Norises vieta

“Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika” (16 TIP)

 

 

 

Ārsts, ārsta palīgs

30.10.2020.-31.10.2020.

Plkst. 9-16:00

 

NMPD, Laktas iela 8, konferenču zāle

13.11.2020.-14.11.2020.

Plkst. 9:00-16:00

NMPD, Laktas iela 8, konferenču zāle

27.11.2020.-28.11.2020.

Plkst. 9:00-16:00

NMPD, Laktas iela 8, konferenču zāle

 

 

 

 

“Dažāda līmeņa vadītāju vadības kompetence ārstniecības iestādes darbības nodrošināšanai”

32 akadēmiskās stundas

(32 TIP)

 

 

 

 

 

 

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte

 

 

 

 

15.10.,16.10., 23.10.24.10.2020

Plkst. 10:00-17:00

Daugavpils reģionālā slimnīca

05.11.,06.11., 13.11,14.11.2020.

Plkst. 9:00-16:00

RAKUS, TPSC konferenču zāle

19.11.,20.11., 27.11,28.11.2020

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, Stradiņa auditorija

“ Atbildīga un racionāla antibiotiku lietošana ārstniecībā”

16 akadēmiskās stundas

( 16 TIP)

 

 

 

Ārsts

14.10.un 16.10.2020.

Plkst. 10:00-17:00

Cēsu slimnīca konferenču zāle

28.10.un 30.10.2020.

Plkst. 10:00-17:00

Rēzeknes slimnīca

konferenču zāle

12.11.-13.11.2020.

Plkst. 10:00-17:00

Daugavpils reģionālā slimnīca

19.11.-20.11.2020.

Plkst. 10:00-17:00

Daugavpils reģionālā slimnīca

10.12.-11.12.2020.

Plkst. 10:00-17:00

 

Kuldīgas slimnīca

 

“ Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā”

24 akadēmiskās stundas

 (24 TIP)

 

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

15.10.-17.10.2020 Plkst.9:00-16:00

RAKUS, LOC, Hipokrāta iela 4, Lielā  konferenču zāle ( ieeja caur Poliklīniku maskās!)

28.10.-30.10.2020.

Plkst.9:00-16:00

RAKUS, LOC, Hipokrāta iela 4, Lielā  konferenču zāle ( ieeja caur Poliklīniku maskās!)

 

12.11.-14.11.2020.

Plkst.10:00-17:00

Dobeles slimnīca

25.11.-27.11.2020.

Plkst. 10:00-17:00

Vidzemes slimnīca, konferenču zāle

03.12.-05.12.2020.

Plkst. 10:00-17:00

Daugavpils reģionālā slimnīca

10.12.- 12.12.2020.

Plkst. 10:00-17:00

Daugavpils reģionālā slimnīca

Korupcijas riski veselības aprūpē: risku mazināšanas un novēršanas iespējas, rīcība

(24 TIP)

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas

03.09.-05.09.2020.

Plkst. 9:00-16:00

 

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, Stradiņa auditorija

26.11.-28.11.2020.

Plkst. 9:00-16:00

 

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, Stradiņa auditorija

Komandas darba nodrošināšana slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā

(24 TIP)

Māsa, ārsta palīgs, ārsts, vecmāte

13.10.-15.10.2020. Plkst. 9:00-16:00

 

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, Stradiņa auditorija, mācību telpas

 

 

 

 

 

“ Onkoloģijas pacientu klīniskās aprūpes principi”

(40 TIP)

 

 

 

 

 

Māsa, masas palīgs

12.10.,13.10., 14.10.,15.10., 16.10.2020.

Plkst.9:00-16:00

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss,  mācību telpa

23.11.,24.11., 25.11.,26.11., 27.11.2020.

Plkst.9:00-16:00

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss,  mācību telpa

 

 

 

 

“ Transfuzioloģijas pamati”

(16 TIP)

 

 

 

 

Ārsti, māsas, ārsta palīgi, vecmātes

15.10.-16.10.2020. plkst. 9:00-16:00

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, 2. stāva 2. mācību telpa.

 

12.11.-13.11.2020. plkst. 9:00-16:00

RAKUS ,Gaiļezers, Mazā konferenču zāle

 

25.01.-26.01.2021. plkst.9:00-16:00

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 21.A korpuss, 2. stāva 2. mācību telpa

11.02.-12.02.2021. plkst.9:00-16:00

RAKUS , LIC, konferenču zāle

 

 

KĀ PIETEIKTIES ?

https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

Kontakti- 67095321, inta.ignatjeva@stradini.lv