Energopārvaldība

Saskaņā ar Energoefektivitātes likumā noteikto, Slimnīca ir lielais elektroenerģijas patērētājs, kuram obligāti jāievieš vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. Kā alternatīva rūpnieciskajam energoauditam ir Energopārvaldības sistēmas sertifikācija atbilstoši standartam ISO 50001:2011, kas Slimnīcā tika ieviesta un sertificēta Slimnīca 2018.gada novembrī un turpmāk tiks nepārtraukti uzlabota.

 

4ttert.png

 

Slimnīcas energoefektivitātes mērķi līdz 2020.gadam:

 • Elektroenerģijas patēriņa samazināšana slimnīcas teritorijā par 40%;
 • Siltumenerģijas zudumu samazināšana siltumtrasēs par 1%;
 • Elektroenerģijas patēriņa samazināšana koplietošanas telpās par 50%.

 

Lai  nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību energopārvaldības sistēmas prasībām, nepieciešams uzlabot energoefektivitāti, kas mudina pēc iespējas samazināt enerģijas patēriņu Slimnīcā, saglabājot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

 

Lai sasniegtu šo mērķi, Slimnīca aicina savus darbiniekus, pacientus, apmeklētājus un pastāvīgos sadarbības partnerus strādājot piedomāt par energoefektivitāti

 

 • Pārdomāti izmantojot materiālus;
 • Izvēloties un lietojot iespējami energoefektīvākus darbarīkus un aprīkojumu;
 • Izslēdzot aprīkojumu pēc tā lietošanas;
 • Pēc iespējas strādājot dabiskā apgaismojumā;
 • Izslēdzot apgaismojumu, ja tas nav nepieciešams;
 • Aizverot durvis un logus (apkures sezonā/ pie ieslēgtiem kondicionieriem);
 • Neļaujot automašīnām nevajadzīgi darboties tukšgaitā;
 • Ūdens ir vērtīgs, tādēļ, lūdzu, taupiet to;
 • Pēc iespējas taupot visus enerģijas veidus.

 

 

Priecāsimies par jebkuru ieteikumu no Jums, kas varētu samazināt Sabiedrības enerģijas izmantošanu pakalpojumu nodrošināšanā.

 

Lūdzu, ieteikumus ziņojiet Slimnīcas atbildīgajam energopārvaldiniekam Igoram Carevam, e-pasts: igors.carevs@stradini.lv