Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2020/48 Ugunsaizsardzības dūmu un karstumu aizkara nomaiņa A korpusā 1.blokā Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/41 Nocolyse šķīduma piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/38 Laboratorijas aprīkojuma piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/34 Liftu un pacēlāju atjaunošanas pakalpojuma sniegšana Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/22 Ārstniecības līdzekļu piegāde sirds operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/7 Kameras galvas Storz videosistēmām piegāde Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2020/12 Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi Citi iepirkumi Aktīvs
PSKUS 2020/24 Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/29 Drukas izejmateriālu un iekārtu remonts Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/33 Informācijas un informācijas sistēmu drošības pārvaldības pakalpojuma sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/32 Perimetra aizsardzības licenču iepirkums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/26 FatFree framework plaformas un sistēmu uzturēšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs