Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2020/157 Laboratorijas preču un piederumu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/162 Ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas atjaunošanas būvdarbi Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/174 operāciju kalendāra sistēmas uzturēšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/173 Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/154 Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem par modulārās būves uzstādīšanu (projektēšana, būvniecība) Citi iepirkumi Aktīvs
PSKUS 2020/166 UPS akumulatoru vadības iekārtu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/168 Ārstniecības līdzekļu piegāde sirds operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/108 Projektēšanas pakalpojumu sniegšana (tai skaitā autoruzraudzība) Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/144 Laboratorijas testu iegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/161 Dubultās plazmaferēzes iekārtas piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/115 Medicīnisko konsoļu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/152 Pacientu izmeklēšanas galdu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs