Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2018/98 Neiroloģijas spēka instrumentu piederumu piegāde Sarunu procedūra Aktīvs
PSKUS 2018/73 JOHNSON &JOHNSON medicīnisko iekārtu tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2018/94 Sterilizācijas un dezinfekcijas piederumu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2018/89 DECT tīkla apziņošanas un ierakstu sistēmas ieviešana Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2018/96 Vakuumsūkņu un citu sūkņu piederumu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/105 AngioPAC IS izstrādes darbi Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/100 Endoskopu piederumu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/69 Mākslīgās asinsrites iekārtas piegāde Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2018/84 Carl Zeiss un Roland - Consult ražoto medicīnisko iekārtu tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2018/103 Darba apģērbu un apavu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/91 VSIA „PSKUS” Pilsoņu iela 13, Rīga Drošības sistēmu apkalpošana un remonts Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2018/102 Teritorijas apgaismojuma modernizācija Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs