Kursi

 

VSIA „PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA” RĪKOTIE TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI

2020. gada PAVASARIS

Ārstiem, ārstu palīgiem

Visi kursi laika posmā no 13.03.2020 līdz 30.06.2020 ir pārcelti uz vēlāku laiku. Par izmaiņām informēsim!

Nr.p.k.

Kursu kods

Kursu nosaukums

Laiks

Stundas

Maksa

(EUR)

Kursi "Radiācijas drošība zobārstniecībā"  pārcelti uz 04.09.2020.

1

460076

Kursi - "Endoskopiskās ķirurģijas principi un iemaņu trenēšana"Dažādu specialitāšu ķirurgiem - vispārējā ķirurģija, ginekoloģija, uroloģija, kardioķirurģija, torakālā ķirurģija.

Individuālā apmācība

Apmācības procesā tiek izmantots endoskopisko manipulāciju simulators Forcesense

8

200.00

2

460002

Kursi – “Aktualitātes klīniskā aritmoloģijā"

 

16

43.00

 

3

460064

 

Transfuzioloģija (primārais kurss)

Kursu sākums 16:00

1) 11., 18., 25. marts

2) 6., 13., 20. maijs

 

16

 

 

43.00

Slimnīcas darbiniekiem bez maksas

 

 

4  

Kursi "Transfuzioloģija (atkārtots kurss)"

Kursu ilgums divas dienas, sākums 16:00

1) 5., 12., februāris

2) 22., 29. aprīlis

8 Tikai slimnīcas darbiniekiem

5

460005

Kursi - "Angioķirurģija"

Individuālā apmācība

40

185.00

6 460006 Kursi - " Angioloģija" Individuālā apmācība 24 50.00

7

460010

Kursi - "Asinsvadu ultrasonogrāfija"

Individuālā apmācība

110

711.00

8

460012

Kursi - "Audiometrija"

Individuālā apmācība

80

215.00

9

460018

Kursi - "Ehokardiogrāfija 40h"

Individuālā apmācība

40

356.00

 

10

460016

Kursi - "Ehokardiogrāfija (ehokardiogrāfijas speciālistiem)"

Individuālā apmācība

80

854.00

11

460021

Kursi - "Elektromiogrāfijas diagnostikas metodes"

Individuālā apmācība

240

3984.00

12

460027

Kursi - "Hiperbārās oksigenācijas lietošana ārstniecībā"

Individuālā apmācība

105

868.00

13

460030

Kursi - "Jaundzimušo reanimācijas ABC"

20. - 21 aprīlis

20

28.00

14 460032 Kursi - "Kardioloģija"   16 43.00

15

460035

Kursi - "Kardiopulmonālā reanimācija"

13. - 15. marts

24

64.00

16 460036 Kursi - "Kardiopulmonālās slodzes testa izmantošana"   12 43.00

17

460040

Kursi - "Ķīnas tradicionālā medicīna: banku terapija"

28. - 29. februāris plkst.10:00

16

50.00

18

460041

Kursi - "Laba klīniskā prakse (zāļu un/vai medicīnas tehnoloģiju, ierīču klīniskajos pētījumos iesaistīts personāls)"

11. marts

plst. 9:00

8

114.00

19

460042

Kursi - "Miokarda perfūzijas scintigrāfija, kardioloģiskā daļa (pamatkurss) 160h"

Individuālā apmācība

160

5691.00

20

460043

Kursi - "Miokarda perfūzijas scintigrāfija, kardioloģiskā daļa (pamatkurss) 80h"

Individuālā apmācība

80

2846.00

21

460051

Kursi - "Padziļinātie klīniskās EKG kursi"

25. maijs -

5. jūnijs

plkst 9:00

80

313.00

22

460054

Kursi - "Radiācijas drošība medicīniskajā apstarošanā"

27. marts

10

71.00

23

460055

Kursi - "Radiācijas drošība zobārstniecībā"

04. septembris,

plkst 9:00

9

71.00

Grupa ir nokomplektēta

24

460056

Kursi - "Slodzes testi (ar priekšzināšanām)"

Individuālā apmācība

80

996.00

25

460057

Kursi - "Spirogrāfijas pamati"

Individuālā apmācība

40

213.00

26

460058

Kursi - "Stažēšanās nodaļā (Visās specialitātēs) 40h"

Individuālā apmācība

40

157.00

27

460060

Kursi - "Stresehokardiogrāfija"

Individuālā apmācība

80

711.00

28

460061

Kursi - "Torokālā ķirurģija 40h"

Individuālā apmācība

40

 

185.00

 

29

460062

Kursi - "Torokālā ķirurģija 80h"

Individuālā apmācība

80

356.00

30

460063

Kursi - "Transezofageālā ehokardiogrāfija"

Individuālā apmācība

40

356.00

31

460065

Kursi - "Transtorakālā ehokardiogrāfija"

Individuālā apmācība

40

356.00

32

460067

Kursi - "Slimu jaundzimušo stabilizācijas pamatprincipi ārstiem"

13. maijs

plkst 10:00

8

35.00

33 460068 Kursi - "Slimu jaundzimušo stabilizācijas pamatprincipi ārstiem" (izbraukumā) Pēc pieprasījuma 8 45.00

34

460011

Kursi - "Asinsvadu ultrosonogrāfija un asinsvadu pieeja ultrosonogrāfijas kontrolē"

Individuālā apmācība

80

427.00

35

460017

Kursi - "Ehokardiogrāfija 160h"

Individuālā apmācība

160

 

1423.00

 

 

Regulāra informācija par kursiem arī slimnīcas mājas lapā: http://www.stradini.lv

 

Kursi notiek “ VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Pilsoņu ielā 13

Pieteikšanās :   Labot uz  - Pieteikšanās zvanot 67095358 vai sūtot e-pastu inara.gine@stradini.lv

      

Samaksa: Skaidrā naudā slimnīcas kasē vai ar pārskaitījumu:

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003457109

SWEDBANK

Kods HABA LV 22

Konts LV66HABA0551044387678

Veicot pārskaitījumu, jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālākizglītības kursa nosaukums un kursa kods!

 

Lūdzam pieteikties savlaicīgi!