Komersanti, kuri saņēmuši nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību

  1. SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas numurs 40003419037;
  2. SIA “Bandele”, reģistrācijas numurs 40103599059.