Kustamās mantas izsoles

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/3-km

 

 

1. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- Sabiedrība) rakstiskā izsolē pārdod kustamo mantu, kas atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13:

1.1. lietotus transportlīdzekļus:

Nr.

p.k

Transportlīdzekļa marka, modelis, ražošanas gads

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs 

Izsoles sākumcena, EUR, neskaitot  PVN

Variants Nr.1 

(izmantošanai satiksmē (iekļauj nenomaksāto ekspluatācijas nodokļu summu)

Izsoles sākumcena, EUR, neskaitot  PVN

Variants Nr.2

(apstrādes uzņēmumam likvidācijai)

1.

Opel Combo 2003. izl.g.

EU-3785

412,00

250,00

2.

Mercedes Benz Sprinter 311
2006.izl.g.

GB-5174

1219,00

1000,00

3.

Ford Transit 
2008.izl.g.

HE-9605

1719,00

1500,00

4.

Iveco Daily, 2007.izl.g.

GR-538

7598,00

7000,00

5.

Honda Jazz 2006 izl.g.

GA-3114

564,00

500,00

6.

VW Transporter, 1999.izl.g.

EK-3468

1138,00

700,00

1.2. lietotas virtuves iekārtas:

Nr.p.k.

Nosaukums

Vienību skaits

Izsoles sākumcena par vienu vienību 

(neskaitot PVN)

  1.  

Tvaika katls, izgāžams, 200 l

2

1200,00

2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā  www.stradini.lv sadaļā Kustamās mantas izsoles vai klātienē Sabiedrības Juridiskajā daļā (Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 8.korpusa 1.stāvā) darba dienās no plkst.9.00- 11.00, informācija pa tālr. 67069786.

3. Kustamo mantu var apskatīt darba dienās no plkst. 8.30- 16.30, iepriekš piesakoties pa tālr. 2 6549863/ 67069605/ 29620137, līdz 25.06.2019.

4. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no kustamās mantas izsoles sākumcenas jāiemaksā Sabiedrības kontā:AS „Swedbank”, norēķinu konta Nr.: LV 74HABA0551027673367, kods HABALV22, ar norādi „Nodrošinājums dalībai izsolē Nr.2019/3-km”līdz pieteikuma dalībai Izsolē iesniegšanai.

5. Pretendents pieteikumu (pievienots zemāk) dalībai Izsolē var iesniegt pa pastu vai personīgi Sabiedrības Juridiskajā daļā (Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 8.korpusa 1.stāvā) darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.11.00 līdz 2019.gada 25. jūnija plkst.16.00 (līdz šim brīdim pieteikumam jābūt saņemtam Slimnīcā).

6. Izsole notiks 26.06.2019. plkst. 12.00 slimnīcas 8.korpusa 3.stāvā.

 

Izsoles pieteikums

Izsoles noteikumi

 

Izsludināta kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu Nr.2019/2-km

  1. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) pārdot par brīvu cenu izsolē neizsolīto kustamo mantu, lietotas medicīniskās iekārtas:

Nr.p.k.

Nosaukums

Vienību skaits

Pārdošanas brīva cena EUR

 (neskaitot PVN)

par vienu vienību

 

1.

Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta caurskatēm ar tālvadību, Axiom Iconos R 200, Siemens

1

1070,00

2.

Pārvietojamā (palātas) rentgendiagnostikas iekārta, Mobilett Plus, Siemens

1

235,00

3.

Pārvietojamā (palātas) rentgendiagnostikas iekārta, Polymobil Plus, Siemens

1

250,00

4.

Pārvietojamā (palātas) rentgendiagnostikas iekārta, Polymobil Plus, Siemens

1

250,00

5.

Operāciju zāles lokveida digitāla rentgendiagnostikas iekārta, Powermobile, Siemens

1

1210,00

6.

Iekārta fosforplašu nolasīšanai, CR 85-X, Agfa

1

615,00

7.

Iekārta fosforplašu nolasīšanai, CR 35-X, Agfa

1

1925,00

8.

Fosforplate 35x43, CR MD4, Agfa

5

700,00

9.

Fosforplate mammogrāfijas, 18x24, CR MM3, Agfa

2

415,00

10.

Fosforplate mammogrāfijas, 24x30, CR MM3, Agfa

3

530,00

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 20.jūnijs, plkst.12.00.

  1. Pieteikumu (pievienots zemāk) var iesniegt pa pastu, personīgi slimnīcā Juridiskajā daļa 8.korpusa 1.stāvā darba dienās no plkst.9.00- 11.00 vai elektroniski uz e-pastu: stradini@stradini.lv, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.
  2. Ar Slimnīcas kustamās mantas- medicīnisko iekārtu pārdošanas par brīvu cenu   noteikumiem, ID Nr.2019/2-km var iepazīties mājas lapā  www.stradini.lv sadaļā Kustamās mantas izsoles vai klātienē slimnīcas Juridiskajā daļā darba dienās no plkst.9.00- 11.00, informācija pa tālr. 67069786.
  3. Ar Iekārtām pretendents var iepazīties darba dienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 Pilsoņu ielā 13, Rīgā, iepriekš vienojoties par apskates laiku ar Medicīnas iekārtu uzturēšanas nodaļas vadītāju Tomu Bērziņu pa tālruni: 67069795 vai 29674952.
  4. Ja uz Iekārtu piesakās viens pretendents, Iekārta tiek pārdota pretendentam par pārdošanas brīvo cenu, ja uz Iekārtu piesakās vairāki pretendenti, tiek rīkota izsole sakaņā ar noteikumiem ID Nr.2019/2-km.

 

Izsoles pieteikums

Noteikumi

 

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/1-km

 

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Kustamās mantas izsoles Nr. 2019/1-km rezultātu paziņojums

 

  • Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2018/2-km

 

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē