Tālākizglītības kursi

MEDICĪNAS MĀSĀM, VECMĀTĒM, MĀSU PALĪGIEM, SANITĀRIEM


TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI 2017. GADA RUDENS
Kursus organizē un tie notiek Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā.
PIETEIKŠANĀS KURSIEM
Pie izglītības māsas Ārijas Treilones pa tālr. 67069652, faksu - 67612992, e-pastu: arija.treilone@stradini.lv
SAMAKSA
Iespējams norēķināties visās Slimnīcas kasēs, norādot kursa kodu, vai ar pārskaitījumu. Veicot pārskaitījumu, jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālākizglītības kursa nosaukums.

VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. LV 40003457109
SWEDBANKA
Kods HABA LV 22
Konts LV 34HABA0551019874802    

Kods Kursu nosaukums Lektors Laiks Stundas Maksa (EUR)
460007 Kursi - "Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas" Oļegs Sazonovs, Agita Melbārde-Kelmere

24.10 - 25.10.2017.
 

10 21
460009 Kursi - "Asinsvadu ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe" Dace Jakovicka 2.11.-3.11.2017. 10 21
460013 Kursi - "Audiometrija" Dr. Dins Sumerags Individuāla apmācība 40 114
460014 Kursi - "Augļa stāvokļa elektroniskā novērošana un izvērtēšana" Signe Irša 24.11. -  25.11.2017. 10 21
460015 Kursi - "Brūču aprūpe" Dace Jakovicka 5.12.- 6.12.2017. 10 21
460019 Kursi - "Elektrokardiogrāfijas pamatkurss ar datortehnikas pamatiem (ar priekšzināšanām)" Ilze Rožkalne 16.10.-21.10.2017. 30 43
460020 Kursi - "Elektrokardiogrāfijas pamatkurss ar datortehnikas pamatiem (bez priekšzināšanām)"

Dr. Iveta Mintāle
Ilze Rožkalne

21.11.-03.12.2017. 60 85
460025 Kursi - "Enterālā barošana, nazogastrālās zondes ievadīšana un pacientu aprūpe" Agnese Bērziņa 15.12.2017. 12 21
460026 Kursi - "Gremošanas orgānu slimību diagnostikas, ķirurģiskās ārstēšanas, medikamentozās terapijas, ārstnieciskā uztura un pacientu aprūpes mūsdienu iespējas" Vija Voltnere 22.11.-24.11.2017. 18 28
460030 Kursi - "Jaundzimušo reanimācijas ABC" Signe Irša 1.12. -  3.12.2017. 20 28
460033 Kursi - "Kardioloģija. Sirds aritmijas un kardiostimulatori. Pacientu aprūpe" Oksana Boičuka 28.11.-30.11.2017. 20 28
460038 Kursi - "Koronārā sirds slimība. Pacientu aprūpe" Sigita Sakne 13.12.2017. - 15.12.2017. 20 28
460040 Kursi - "Ķīnas tradicionālā medicīna: banku terapija" Dr. Inese Kokare   16 50
460037 Kursi - "Konfliktu cēloni un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā" Margarita Rupenheite 7.12.-9.12.2017. 20 28
460071 Kursi - "Neatliekamā palīdzība situācijās, kas apdraud dzīvību” (PSKUS darbiniekiem bezmaksas) (Katra mēneša trešajā nedēļā) Dr. Maija Māliņa

18.09.-21.09.2017.

16.10.-19.10.2017.

13.11.-16.11.2017.

18.12.-21.12.2017.

30 50
460044 Kursi - "Nefroloģija un urīnizvadorgānu ķirurģiskās saslimšanas, ārstēšana un aprūpe" Ināra Gine
Gundega Riža
13.12.-15.12.2017. 20 28
460045 Kursi - "Neiroloģija" Dr.Maruta Solvita Naudiņa   18 28
460046 Kursi - "Nepārtrauktās nieru aizstājterapijas pielietošana intensīvās terapijas nodaļā" Dr. Valdis Liguts Individuāla apmācība 30 142
460047 Kursi - "Onkoloģiskās saslimšanas, ķīmijterapija un pacientu aprūpe" Aiga Lasmane 29.11.-01.12.2017. 20 36
460048 Kursi - "Pacientu aprūpe ar dažādām veselības problēmām (māsām, māsu palīgiem, vecmātēm un sanitāriem)" Četru dienu kursi! Agnese Bērziņa 26.10.-27.10.2017
9.11.-10.11.2017
40 30
460053 Kursi - "Personības psiholoģija un profesionālā saskarsme" Margarita Rupenheite 19.10.-21.10.2017. 20 28
460058 Kursi - "Stažēšanās nodaļā (Visās specialitātēs) Individuāla apmācība Individuāla apmācība 40 157
460059 Kursi - "Stomas pacienta aprūpe" Agnese Bērziņa 8.11.2017. 10 21
460066 Kursi - "Urīnizvadorgānu ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe"(līdzi jābūt halātiem!!!) Ināra Gine 3.10.-4.10.2017. 10 21
460050 Kursi - "Pacientu pozicionēšana pie dažādām saslimšanām (medicīnas māsas, māsu palīgi, sanitāri un citi interesenti)" Anita Trokša

11.10.2017.

6.12.2017.

8 14
460072 Kursi - "Veselības aprūpes juridiskie aspekti (māsām)" Pēteris Ersts 29.11.2017. 6 20
460069 Kursi - "Slimu jaundzimušo stabilizācijas pamatprincipi māsām" Dr.Irēna Zahare 8 20 20
460070 Kursi - "Slimu jaundzimušo stabilizācijas pamatprincipi māsām (izbraukumā)" Dr.Irēna Zahare 8 30 30
460049  Kursi "Pacientu monitoringa metodes Intensīvās terapijas nodaļā"  Mārīte Daukste    31.10-3.11.2017. 20 28
460089 Kursi "Intravenozās terapijas pamatprincipi"        Mārīte Daukste               20 28