Tālākizglītības kursi

MEDICĪNAS MĀSĀM, VECMĀTĒM, MĀSU PALĪGIEM, SANITĀRIEM


TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI 2018. GADA PAVASARIS
Kursus organizē un tie notiek Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā.
PIETEIKŠANĀS KURSIEM
Pie izglītības māsas Ārijas Treilones pa tālr. 67069652, faksu - 67612992, e-pastu: arija.treilone@stradini.lv
SAMAKSA
Iespējams norēķināties visās Slimnīcas kasēs, norādot kursa kodu, vai ar pārskaitījumu. Veicot pārskaitījumu, jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālākizglītības kursa nosaukums.

VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. LV 40003457109
SWEDBANKA
Kods HABA LV 22
Konts LV66HABA0551044387678  

Kods Kursu nosaukums Lektors Laiks Stundas Maksa (EUR)
460007 Kursi - "Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas" Oļegs Sazonovs, Agita Melbārde-Kelmere

08.- 09.03.2018.

30.-31.05.2018.

10 21
460009 Kursi - "Asinsvadu ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe" Dace Jakovicka 10.-11.04.2018. 10 21
460013 Kursi - "Audiometrija" Dr. Dins Sumerags Individuāla apmācība 40 114
460014 Kursi - "Augļa stāvokļa elektroniskā novērošana un izvērtēšana" Signe Irša 22.- 23.05.2018. 10 21
460015 Kursi - "Brūču aprūpe" Dace Jakovicka 16.- 17.05.2018. 10 21
460019 Kursi - "Elektrokardiogrāfijas pamatkurss ar datortehnikas pamatiem (ar priekšzināšanām)" Ilze Rožkalne 21.-24.05.2018. 30 43
460020 Kursi - "Elektrokardiogrāfijas pamatkurss ar datortehnikas pamatiem (bez priekšzināšanām)"

Dr. Iveta Mintāle
Ilze Rožkalne

9.-21.04.2018. 60 85
460025 Kursi - "Enterālā barošana, nazogastrālās zondes ievadīšana un pacientu aprūpe" Agnese Bērziņa 29.- 30.05.2018. 12 21
460026 Kursi - "Gremošanas orgānu slimību diagnostikas, ķirurģiskās ārstēšanas, medikamentozās terapijas, ārstnieciskā uztura un pacientu aprūpes mūsdienu iespējas" Vija Voltnere 05.-06.06.2018. 18 28
460030 Kursi - "Jaundzimušo reanimācijas ABC" Signe Irša 31.05.- 2.06.2018. 20 28
460033 Kursi - "Kardioloģija. Sirds aritmijas un kardiostimulatori. Pacientu aprūpe" Oksana Boičuka 17.-19.04.2018. 20 28
460038 Kursi - "Koronārā sirds slimība. Pacientu aprūpe" Sigita Sakne 15.-17.05.2018. 20 28
460040 Kursi - "Ķīnas tradicionālā medicīna: banku terapija" Dr. Inese Kokare 25.-26.05.2018. 16 50
460037 Kursi - "Konfliktu cēloni un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā" Margarita Rupenheite

25.-27.04.2018.

10.00 (21. korpuss)

20 28
460071 Kursi - "Neatliekamā palīdzība situācijās, kas apdraud dzīvību” (PSKUS darbiniekiem bezmaksas) (Katra mēneša trešajā nedēļā plkst. 14.00, 21. korpusā) Dr. Maija Māliņa

12.-15.02.2018.

19.-22.03.2018.

15.-19.04.2018.

14.-17.05.2018.

30 50
460044 Kursi - "Nefroloģija un urīnizvadorgānu ķirurģiskās saslimšanas, ārstēšana un aprūpe" Ināra Gine
Gundega Riža

22.-24.05.2018.

21.korpusā

20 28
460045 Kursi - "Neiroloģija"

Dr. Maruta Solvita Naudiņa
Prof. Ināra Logina

31.05. - 1.06.
plkst. 13.00
21. korpuss, 2.stāvs

18 28
460046 Kursi - "Nepārtrauktās nieru aizstājterapijas pielietošana intensīvās terapijas nodaļā" Dr. Valdis Liguts Individuāla apmācība 30 142
460047 Kursi - "Onkoloģiskās saslimšanas, ķīmijterapija un pacientu aprūpe" Aiga Lasmane 24.-26.04.2018. 20 36
460048 Kursi - "Pacientu aprūpe ar dažādām veselības problēmām (māsām, māsu palīgiem, vecmātēm un sanitāriem plkst. 15.00)" Četru dienu kursi! Agnese Bērziņa 15., 16., 22., 23., 24. marts 40 30
460053 Kursi - "Personības psiholoģija un profesionālā saskarsme" Margarita Rupenheite 09.-10.05.2018. 20 28
460058 Kursi - "Stažēšanās nodaļā (Visās specialitātēs)   Individuāla apmācība 40 157
460059 Kursi - "Stomas pacienta aprūpe" Agnese Bērziņa Pēc grupas nokomplektēšanas 10 21
460066 Kursi - "Urīnizvadorgānu ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpe"(līdzi jābūt halātiem!!!) Ināra Gine Maijā (pēc grupas nokomplektēšanas) 10 21
460050 Kursi - "Pacientu pozicionēšana pie dažādām saslimšanām (medicīnas māsas, māsu palīgi, sanitāri un citi interesenti)" Anita Trokša

23.05.2018.

13.30

8 15
460072 Kursi - "Veselības aprūpes juridiskie aspekti (ārstniecības personām)" Pēteris Ersts

11.05.2018.

12.00 (21. korpuss)

6 20
460069 Kursi - "Slimu jaundzimušo stabilizācijas pamatprincipi māsām" Dr. Irēna Zahare   20 20
460070 Kursi - "Slimu jaundzimušo stabilizācijas pamatprincipi māsām (izbraukumā)" Dr. Irēna Zahare   30 30
460049  Kursi "Pacientu monitoringa metodes Intensīvās terapijas nodaļā"  Mārīte Daukste    18.-20.04.2018. 20 28
460089 Kursi "Intravenozās terapijas pamatprincipi"        Mārīte Daukste               20 28
460024 Kursi "Endokrīnās orgānu sistēmas saslimšanas, ķirurģiskā ārstēšana un pacientu aprūpē Revita Gaišuta 10.-11.05.2018. 16 28
460048

Kursi “Transfuzioloģijas pamati
māsām (trešdienās no plkst. 16.00 - 19.00, 21. korpusā)"

Inga Dārzniece 14.03.2018.
21.03.2018.
28.03.2018.
16 43