Projektu un sadarbības iespējas

Informācija par aktuālajiem projektu konkursiem veselības nozarē. Informācija aktualizēta 25.05.2020.

Neplānotie HORIZON 2020 konkursi COVID-19 tēmā. Iesniegšana 2020.gada 11.jūnijs.

  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Vitāli nozīmīgu medicīnisko piederumu un aprīkojuma ražošanas pārveidošana (Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Medicīnas tehnoloģijas, digitālie rīki un mākslīgā intelekta analītika, lai uzlabotu uzraudzību un aprūpi augstos tehnoloģiju gatavības līmeņos (Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Pandēmijas pretreakcijas pasākumu sociālā, biheiviorālā un ekonomiskā ietekme (Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response).
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Eiropas apvienošanās pret Covid-19 pandēmiju (Pan-European Covid-19 cohorts)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Ar Covid-19 saistīto ES un starptautisko apvienību tīklošanās (Networking of existing EU and international cohorts of relevance to Covid-19)

Konkurss pēc doktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai (4.kārta). Iesniegšana 20.jūlijs.

Projektu konkurss "Vienlīdzīgas iespējas un labklājība visām paaudzēm". Iesniegšana 14.septembris.

EJP Rare Diseases. Nākamie projekta iesniegšanas termiņi: 1.septembris un 1.novembris.

  • Finansē pasākumu organizēšanu, kuru galvenais mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu par retajām slimībām un retajiem vēžu veidiem veselības aprūpes speciālistiem, pētniekiem un pacientiem; 
  • Vairāk informācija: https://www.ejprarediseases.org 

Framework Programme (H2020), EU-Health. Iesniegšana 6.augusts.

2020 CEF Telecom calls, E-Health, pieteikumu iesniegšana 30.06.-5.11.2020. 

 

Projektu vadības daļas kontaktinformācija:

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Jūlija Stare

Vadītāja

67069785

julija.stare@stradini.lv

Aiva Jakovela

Projektu vadītāja

67069785

aiva.jakovela@stradini.lv

Projektu vadības daļas atrašanās vieta - PSKUS 24.korpusa 3.stāvs