Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Garīgā aprūpe

Pacientam un viņa tuviniekiem ir tiesības slimnīcā saņemt garīgo aprūpi, neatkarīgi no tā, vai viņš pieder vai nepieder kādai ticības kopienai un/vai tradīcijai. (Pacientu tiesību likums, 3. pants, 5. punkts). Mūsu slimnīcā garīgo aprūpi sniedz un reliģisko organizāciju darbību koordinē profesionāli garīgās aprūpes speciālisti – sertificēti veselības aprūpes kapelāni, kuri ir slimnīcas štata darbinieki, reģistrēti Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un savā darbībā ievēro Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas Ētikas kodeksu.

Kapelāna vizīti nodaļā pacients un/vai viņa tuvinieks var pieteikt:

iestājoties slimnīcā;
pie jebkuras ārstniecības personas vai klientu apkalpošanas speciālista;
personīgi piezvanot kapelāniem pa tālruņiem 67069645;
ierodoties garīgās aprūpes kabinetā, kas atrodas 25. korpusa 1. stāvā, centrālajā koridorā. (teritorijas plāns) darba laikā no 8:30 -18:00 darba dienās.

Kapelāns piedāvā:

sarunu konfidencialitāti;
atbalstu uztraukuma, sēru un zaudējumu gadījumos;
palīdzību domstarpību risināšanā starp pacientu, tuviniekiem un personālu;
palīdzību noteiktas konfesijas/reliģijas garīdznieka apmeklējuma organizēšanā;
dievkalpojumus, piemiņas svētbrīžu, kristību un citu rituālu organizēšanu un koordinēšanu slimnīcas nodaļās un Kapelā.

Kapela

  • atrodas 15. korpusa 1. stāvā un ir atvērta visu diennakti. Tajā aicināts ikviens (pacienti, tuvinieki, personāls) neatkarīgi no piederības konfesijai vai ticībai. Tur var uzkavēties, cik ilgi nepieciešams, kā arī var tikties ar kādu no kapelāniem kabinetā, ja tas nepieciešams (ieeja caur kapelu);
  • kapelā notiek katoļu Svētā Mise reizi nedēļā, ceturtdienās, plkst. 16.00 (izņemot vasaras mēnešus).

Kristīne Dzelzīte, kapelāne
Gita Ozola, kapelāne

Garīgās aprūpes kabinets atrodas 25. korpusa 1. stāvā, centrālajā koridorā.

KONTAKTI