Komersanti, kuri saņēmuši nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību

  1. SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas numurs 40003419037;
  2. SIA “Bandele”, reģistrācijas numurs 40103599059;
  3. SIA “KLAD RE”, reģ.Nr. 50103422571;
  4. SIA “Ziedkalniņi”, reģ.Nr. 40003862029.