TEODOR

Ar 2020 gada 1.septembri slimnīca ir uzsākusi īstenot projektu  TEODOR – starptautisku izglītības iniciatīvu orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (Transeuropean Educational initiative in Organ Donation and Transplantation).

Mērķis ir izveidot apmācību programmas un apmācīt medicīnas speciālistus orgānu ziedošanas un transplantāciju jautājumos Latvijā, Lietuvā un Čehijā. Tajā ar zinātnisko, akadēmisko un praktisko pieredzi dalīsies Spānijas un Zviedrijas eksperti.

Projekta dalībnieki būs dažādu specialitāšu pārstāvji, kā piemēram, imunologi, transplantācijas ķirurgi, nefrologi, hepatologi, kardiologi, pulmonologi, kā arī neatliekamo centru un intensīvās terapijas speciālisti un anesteziologi.

Projekta rezultātā saņemtās zināšanas un izveidotie apmācību moduļi dos iespēju Latvijas speciālistiem uzlabot esošās kompetences, starptautiskie kontakti dos iespēju pieredzes apmaiņai, izglītības procesa un transplantāciju nozares pilnveidošanai.

PSKUS projektā pārstāv Latvijas Transplantācijas centra un Nacionālā Transplantācijas Koordinācijas centra darbinieki. Līdz ar PSKUS projektā piedalās arī Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte.

Pirmā visu iesaistīto pušu virtuālā tikšanās ir notikusi! Darbs notiek!

Jaunumi sekos…

 

Projektu līdzfinansē EK ERASMUS+  Stratēģisko partnerību KA2 programma un tas ilgs līdz 2023.gada 31.augustam.

TEODOR.small_.logo_.png ERASMUS_labais teksts.jpg

Projekta partneri

PSKUS_logo_217.JPG BU_marca_pos_217.jpg DTI_Logo_217.jpg LU_logo_ENG_horiz_217.jpg FNKV_logo_217.JPG NTB-Logo-217.png

 

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.