Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

e-Hospital 4 future

ECMO

Practical courses for testing and programming pacemakers / heart stimulators

Emotional intelligence & Stress Handling

Digitalization of management processes & Innovation in everyday processes

 

e-hospital4 future projekta ietvaros norit lekcija: Emocionālā inteliģence un stresa vadība

2024.gada 21.maija Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā norisinājās projekta “e-hospital4 future” pilotkursa klātienes apmācības “Emocionālā inteliģence un stresa vadība”. Projekta ietvaros tiek izstrādāti mācību moduļi veselības jomā strādājošiem, kas būs pieejami gan tiešsaistē, gan arī klātienes apmācību formā.

Kursa “Emocionālā inteliģence un stresa vadība” mērķis ir sniegt ieskatu, kā mazināt darbinieku ikdienas emocionālo stresu, sniedzot praktiskus paņēmienus un metodes emociju regulēšanai darba vidē un mājās, lai novērstu darbinieku izdegšanu un palielinātu emocionālo noturību, tādējādi atgriežot darbinieku produktivitāti.

Pēc apmācībām būs vieglāk:

  • Izprast un regulēt emocijas darba vidē
  • Atpazīt un novērst izdegšanas iestāšanos
  • Pielietot vairākas vienkāršas, bet efektīvas metodes emociju pašregulācijai
  • Pieņemt atbildīgus lēmumus, pamatojoties uz personīgajām un uzņēmuma vērtībām.

Mērķauditorija:

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas un cits slimnīcas personāls (administratīvais personāls)

Pēc dalībnieku ieteikuma tiks plānotas jaunas klātienes lekcijas.

Pēc kursa pabeigšanas tas būs pieejams apmācību platformā - https://eh4future.eu/

Ja jūs interesē kursa apguve, lūdzu, sazinieties ar: contact@e4future.eu 

__________________________________________

Emocionālā Inteliģence un Stresa vadība

2024.gada 1. februārī Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā e-Hospital4Future ietvaros notika tiešsaistes pilotlekcija par tēmu "Emocionālā Inteliģence un Stresa vadība".

Lekciju galvenais mērķis bija iepazīstināt klausītājus ar metodēm, kā mazināt emocionālo stresu, piedāvājot praktiskas tehnikas un metodes, kas atzītas psihologu, kā arī slimnīcas darba vidē.

Lekcijas tēmas:

  • Saprast un regulēt emocijas darba vidē.
  • Atpazīt un novērst izdegšanas sākumu.
  • Piemērot vairākas vienkāršas, bet efektīvas metodes savu emociju pašregulācijai.
  • Stiprināt emocionālo inteliģenci, tādējādi izvairoties no konfliktiem un nesaprašanās darbavietā, kas var pasliktināt darba produktivitāti.
  • Pieņemt atbildīgus lēmumus, balstoties uz personiskajiem un uzņēmuma noteiktajiem vērtību principiem.

Šis kurss ir domāts izglītošanai un pašpalīdzībai. Tas ir radīts, lai atbalstītu slimnīcas personālu, reaģējot uz pacientu atsauksmēm par komunikāciju un Covid-19 krīzi. Kursa materiāls neaizstāj medicīnas speciālistu sniegto atzinumu, diagnozi, ārstēšanu un palīdzību. Tas ir izveidots kā atbalsta pasākums ārstniecības personālam ikdienas darbā.

Kursos piedalījās Latvijas medicīnas māsas, ārsti, medicīnas atbalsta personāls un administratīvais personāls.

__________________________________________

EKMO – komandas darbs un metodoloģija

2024.gada 19.martā projekta e-Hospital4Future ietvaros, Zinātniskajā institūtā norisinājās apmācību kursa pilotprojekta “EKMO – komandas darbs un metodoloģija” apmācību kurss, kas sagatavots pateicoties autoru komandai dr. Edgaram Prozerovskim, dr. Katrīnai Rutkai un prof. Robertas Samalavičius.

Šajā kursā medicīnas speciālisti tika iepazīstināti ar EKMO (Ekstrakorporālo membrānas oksigenāciju) tehnoloģijas vēsturi, darba struktūru, aprīkojuma lietošanu un uzbūvi. Apmācību kursā tika skaidrotas EKMO indikācijas un kontrindikācijas, fizioloģiskās izmaiņas EKMO laikā, kā arī farmakoloģiskās un nefarmakoloģiskās EKMO ārstēšanas pamatprincipi. Tika apspriestas arī biežākās komplikācijas un darbības EKMO laikā, kā arī EKMO pārtraukšanas kritēriji un ētiskie aspekti saistībā ar šo tehnoloģiju.

Šis apmācību kurss ir svarīgs solis medicīnas aprūpes uzlabošanā un pacientu drošības nodrošināšanā. EKMO tehnoloģijas sapratne un pienācīga izmantošana var palīdzēt samazināt komplikāciju riskus.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca sadarbībā ar projekta partneriem no Portugāles, Spānijas, Beļģijas, Norvēģijas, Itālijas un Lietuvas šobrīd strādā pie apmācību modeļiem, kas tiks izvietoti mācību platformā https://eh4future.eu/ un mācību moduļi būs pieejami medicīnas personālam.

e-Hospital4Future

 

__________________________________________

EKMO – komandas darbs un metodoloģija

No 2023.gada VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” kopā ar vadošajiem Eiropas veselības aprūpes speciālistiem, universitātēm un izglītības iestādēm strādā pie apmācību moduļu izstrādes veselības aprūpes speciālistiem  projekta “e-Hospital 4 future” ietvaros. 

Projekta ietvaros VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” sadarbībā ar partneriem no Portugāles, Spānijas, Beļģijas, Norvēģijas, Itālijas un Lietuvas izstrādās 20  apmācību moduļus, no kuriem Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca uzņēmusies vadību par kursiem - EKMO, Sirds stimulatori,  Vadības procesu digitalizācija un inovācijas ikdienas procesos. Šobrīd projekta ietvaros ir tapuši pilotprojekti “Emocionālā inteliģence un izdegšanas novēršana” un “EKMO”, kuri tuvākajā laikā pirmie tiks izvietoti apmācību platformā. 

19.martā plkst.12:00 aicinām pievienoties klātienes apmācību kursa “EKMO - komandas darbs un metodoloģija” prezentācijai, kas norisināsies VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Zinātniskā institūta 2.auditorijā (korpuss C2, 2.stāvs). Apmācību kursu aicināti apmeklēt – ārsti, māsas, rezidenti un studenti. Pasākums ir bez maksas visiem interesentiem.

___________________________

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca  pievienojas projektam "e-Hospital 4 future"

Šis projekts ir vērsts uz veselības aprūpes apmācību uzlabošanu Eiropā. Projektā piedalās veselības aprūpes speciālisti no visas Eiropas, un tas ir vērsts uz apmācību moduļu izstrādi, kas nodrošinās veselības aprūpes speciālistiem prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai labāk plānotu un pārvaldītu krīzes situācijas, nodrošinātu pacientu orientētu aprūpi un palielinātu slimnīcas kopējo kapacitāti.

Veselības aprūpes sistēmas Eiropā pēdējos gados ir bijušas spēcīgas spriedzes situācijās, īpaši ņemot vērā COVID-19 pandēmijas ietekmi. Tā rezultātā veselības aprūpes speciālistiem ir pieaugoša vajadzība būt aprīkotiem ar nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai efektīvi reaģētu uz veselības sistēmas krīzēm un nodrošinātu augstas kvalitātes pacientu aprūpi.

Pievienojoties projektam "e-Hospital 4 future", Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai būs iespēja sadarboties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem no visas Eiropas, lai izstrādātu apmācību moduļus, kas pielāgoti veselības aprūpes speciālistu vajadzībām Latvijā un plašākā reģionā. Slimnīcai arī būs pieejams digitālo instrumentu un pakalpojumu klāsts, kas tiek attīstīts kā daļa no projekta un kas palīdzēs atvieglot digitālo pārveidošanu veselības aprūpes jomā un uzlabot veselības aprūpes profesionāļu prasmes.

Kopumā Paula Stradiņas klīniskās universitātes slimnīcas iesaistīšanās projektā “e-Hospital 4 future” ir pozitīvs attīstības virziens Latvijas veselības aprūpē.  Iegūstot jaunus un modernus apmācību moduļus un digitālos instrumentus, veselības aprūpes speciālisti būs labāk aprīkoti, lai reaģētu uz krīzes situācijām un sniegtu augstas kvalitātes pacientu aprūpi jebkādos apstākļos.

Plašāka informācija par projekta misiju, mērķiem un projekta pozitīvo ietekmi atrodama mājas lapā https://eh4future.eu/  Ieskaties detaļās, izpēti mūsu iniciatīvas un sekosi līdzi jaunākajām ziņām, mēs strādājam, lai radītu ilgtspējīgu un cerību pilnu rītdienu.

 

Uma imagem com Tipo de letra, texto, Azul elétrico, símboloDescrição gerada automaticamente

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.