Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Antibakteriālā rezistence

Nosaukums

“Antibakteriālās rezistences ātras novērtēšanas sistēma, pacientiem ar sekundārām bakteriālām infekcijām”

 

Mērķis

 

 

Izstrādāt un validēt jaunu, rentablu prototipu, lai samazinātu laiku, kas nepieciešams antimikrobiālās jutības testa (AJT) novērtēšanai. Lai to realizētu, tiks apvienota zelta standarta- diska difūzijas- metode un lāzera speklu attēlošanas tehnika, kas ļaus agrīni novērtēt sterilās zonas diametru. Piedāvātais risinājums ievērojami uzlabos antibakteriālās terapijas efektivitāti kritiski slimiem COVID-19 pacientiem ar bakteriālo infekciju un veicinās cīņu pret globālo problēmu- rezistento baktēriju celmu augšanu. Projekta laikā piedāvātā prototipa ierīce un uz mākslīgā intelekta (MI) balstītais algoritms tiks pārbaudīti reālos apstākļos un testēti rutīnas mikrobioloģijas testos uz dažādiem baktēriju izolātiem un pretmikrobu līdzekļiem. Projekta komandu veido biofotonikas, elektronikas, informācijas tehnoloģiju un mikrobioloģijas eksperti, jaunie zinātnieki, maģistranti un doktoranti no LU, RTU un pieredzējuši ārsti no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas.

 

Granta pieteicējs

Vadošais partneris

Latvijas Universitāte (LU)

Reģ.nr.: LV90000076669

Juridiskā adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 19

Partneris Nr.1

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Partneris Nr.2

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca”

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

 

 

Projekta vadītājs PSKUS

Aigars Reinis / vad. pētnieks

 

Ieguvumi

  1. Uzlaboti lāzera speklu attēlu apstrādes algoritmi sterilo zonu, ko izraisa antimikrobiālās zāles, diametru novērtēšanai;
  2. Prototips ar augstu komercializācijas potenciālu, lai automātiski novērtētu antimikrobiālo jutību (TRL6);
  3. Protokols jaunai, uzlabotai AJT standarta metodei;
    4 oriģināli zinātniskie raksti (tajā skaitā 2 žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā);
  4. Iegūtās zinātības intelektuālais īpašums (nacionālā patenta pieteikums).

Atsauce publicitātei (reference for publicity):

Pētījums tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda finansējuma atbalstu projektā "Antibakteriālās rezistences ātras novērtēšanas sistēma, pacientiem ar sekundārām bakteriālām infekcijām " (līguma Nr. 1.1.1.1/21/A/034).

Projekts atbilst medicīnas un veselības zinātņu nozarei (3.2. Klīniskā medicīna), fiziskajām zinātnēm (1.3. Fiziskās zinātnes), bioloģiskajām zinātnēm (1.6. Bioloģijas zinātnes) un inženierzinātnēm (2.2. Elektrotehnika, elektroniskā un informācijas inženierija). Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību un ietver rūpnieciskus pētījumus un eksperimentālu izstrādi.

Projekta mērķis un pētnieciskās darbības atbilst Latvijas Ministru kabineta noteikuma Nr.34. punktam 12.5.1.1.- jaunas metodes izstrāde, lai būtiski uzlabotu smagu COVID -19 pacientu ar sekundāru bakteriālu infekciju terapijas efektivitāti.

 

 

Finansētājs

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

Projekta kopēja summa ir 500 000.00 EUR

 

PSKUS projekta summa ir 116876.98 EUR, t.sk.

85.00% ERAF līdzfinansējums 99345.43 EUR

15.00% Valsts budžeta līdzfinansējums 17531.55 EUR

 

Izmaksu sadalījums pozīcijās PSKUS budžets:

Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi (netiešās izmaksas)

23 375,40

Projekta īstenošanas personāla izmaksas (tajā skaitā komandējumu izdevumi)

85 501,58

Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas (tajā skaitā izdevumi par patenta pieteikšanu)

8 000,00

 

Īstenošanas termiņš

23 mēneši (01.01.2022. – 30.11.2023.)

Iesaistītās struktūrvienības

Zinātniskais institūts

Stratēģiskās plānošanas un attīstības daļa

(citas struktūrvienības tiks iesaistītas pēc nepieciešamības)

Projekta konta numurs

Valsts kases konta Nr. LV57TREL9290444000000

Cita informācija

Projekta dimensija: Antib_rezist_ERAF_SP;

 

Projekta informācijas lapu sagatavoja

Vārds, uzvārds, amats

Zanda Zēberga

Struktūrvienība

Zinātniskais institūts, Projektu koordinatore

Tālrunis

6706 5384

E-pasts

zanda.zeberga@stradini.lv

I ceturkšņa atskaite 

II ceturkšņa atskaite 

III ceturkšņa atskaite 

IV ceturkšņa atsaite

I ceturkšņa atskaite 

II ceturkšņa atskaite 

III ceturkšņa atskaite 

Informācija atjaunota 25.10.2023