Kursi

 

 

VSIA „PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA” RĪKOTIE TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI

2021. GADA PAVASARIS 

 

Ārstiem, ārstu palīgiem

 

Nr.p.k.

Kursu kods

Kursu nosaukums

Laiks

Stundas

Maksa

(EUR)

1.

460055

 

 Radiācijas drošība zobārstniecībā

 

         16.04.2021.  

plkst. 9:00-16:00

MS TEAMS platformā

Pieteikšanās ir slēgta, grupa ir nokomplektēta.

 

8

71.00

2. 460054 Radiācijas drošība medicīniskajā apstarošanā         (PSKUS darbiniekiem bezmaksas)

30.04.2021.  

 plkst. 9:00-16:00 MS TEAMS platformā

8 71.00
3. 460055  Radiācijas drošība zobārstniecībā

07.05.2021. 

plkst. 9:00-16:00

MS TEAMS platformā

Pieteikšanās ir slēgta, grupa ir nokomplektēta.

8 71.00

 

 

Regulāra informācija par kursiem arī slimnīcas mājas lapā: http://www.stradini.lv

 

Kursi notiek “ VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Pilsoņu ielā 13

Pieteikšanās :  Tel. 67095360,  e-pasts tatjana.kalinina@stradini.lv  

                          Apmācību koordinators Tatjana Kaļiņina  

                                                   

Samaksa: Skaidrā naudā slimnīcas kasē vai ar pārskaitījumu:

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003457109

SWEDBANK

Kods HABA LV 22

Konts LV66HABA0551044387678

Veicot pārskaitījumu, jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālākizglītības kursa nosaukums un

 kursa kods!

 

Lūdzam pieteikties savlaicīgi!