Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Atkritumu novietņu izbūve Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Rindu vadības sistēmas izbūve Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Radioloģisko iekārtu, mēriekārtu, IAL, funkcionālās, elektrodrošības un dozas monitoringa pārbaudes Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/162 Uzkopšanas tehnikas piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/155 Telpu (bēniņu, pagrabu) izvākšanas pakalpojuma sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem MIS sistēmas avārijas centrāles uzturēšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem IT rezerves daļu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku, un karstu aizkaru sistēmu) apkopes darbi Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Žalūziju izgatavošanas un piegādes pakalpojums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/136 Ēku inženiertehnisko sistēmu atjaunošanas un rekonstrukcijas darbi Atklāts konkurss Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem PSKUS 2022/135 Energoresursu pārvaldības nodrošināšana (Elektrības, ūdens, siltuma skaitītāju uzstādīšana ēku korpusu ievados. BMS pieslēgums Elektrības, siltuma un ūdens skaitītājiem (Attālinātā nolasīšana)) Atklāts konkurss Aktīvs