Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2015/40 VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa jaunbūves lietus ūdens novadīšanas tīkla papildus būvdarbu veikšana Liepājas ielas posmā starp Atpūtas ielu un K.Ulmaņa gatvi, 18.02.2013. noslēgtā iepirkuma līguma Nr. SKUS 40/13 ietvaros" Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2017/117 Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2017/155 Nukleārās medicīnas produktu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2017/148 Autostāvvietas vadības un apmaksas sistēmas FidPark apkope un defektu novēršana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2017/147 Energoaudita veikšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Pārtraukts
PSKUS 2017/158 Bīstamo atkritumu maisu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2017/161 Vakuuma sāls ūdens mīkstināšanai Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2017/154 Kardioķirurģijas vienreizlietojamo medicīnisko tehnoloģiju piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2017/149 Histeroskopijas torņa piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2017/143 Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojums Iepirkums par PIL 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem; Aktīvs
PSKUS 2017/150 Angio LKC apkalpošana un uzturēšana Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2017/157 Rentgenstarojuma aizsargpriekškaru piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs