Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2020/115 Medicīnisko konsoļu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/152 Pacientu izmeklēšanas galdu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/107 Dabas gāzes piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/160 Interneta pakalpojuma iepirkums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/150 Datu tīkla drošibas risinājumi Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/141 Nestandarta mēbeļu izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas pakalpojumu sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/138 Plaušu impedances iekārtas piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/133 Sanitāri higiēnisko priekšmetu dezinfekcijas iekārtu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/136 Dubultās plazmafarēzes iekārtas piegāde Atklāts konkurss Izbeigts
PSKUS 2020/143 Programmatūras izstrāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2020/82 Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/140 Informatīvo ekrānu iepirkums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs