Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2021/86 Būvmateriālu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Papīra, uzlīmju un krāsu lentu piegāde medicīnas iekārtām II Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Cenu aptauja Pacientu ēdināšanas pakalpojuma darba organizācijas apraksta izstrāde Citi iepirkumi Aktīvs
PSKUS 2021/51 PSKUS 2021/51 Elektroķirurģijas nažu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Sarunu procedūra Aktīvs
PSKUS 2021/70 Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Atklāts konkurss Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Atbalsta personāla apģērbu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2021/51 Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2021/52 Daļiņu skaitītāja piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Neelektriskā medicīniskā palīgaprīkojuma iegāde II Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Intensīvās terapijas nodaļas aprīkojuma piegāde Sarunu procedūra Aktīvs
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem Plaušu un galvas staru terapijas piederumu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs