Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2018/153 Audiometrijas kabīnes piegāde un uzstādīšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/148 GE Medical angiografijas iekārtas Innova 2100 IQ demontāža, pārvietošana un uzstādīšana 10.kabinetā Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2018/155 Šībermašīnu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/108 Vispārējās ķirurģijas bloka vienreizlietojamu ķirurģisko preču piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2018/149 Veidlapu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2018/129 Vienreizlietojamo neiroķirurģisko materiālu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2018/145 Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu un lietus notekūdeņu sistēmas atjaunošana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/152 Portatīva videosistēma simulācijām Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/130 Fenestrētās aortas stenta protēžu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2018/148 Sienas un griestu konsoles Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/142 Medicīnas iekārtu elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2018/144 Iekšējās auss implantu sistēmas ar runas procesoriem piegāde Atklāts konkurss Aktīvs