Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas Zinātniskais institūts darbojas kopš 2015.gada 1.jūnija.
Zinātnisko institūtu veido Izglītības daļa, tās sastāvā Rezidentūra un Zinātnes daļa, un tās sastāvā Klīnisko pētījumu ambulatorā nodaļa. 

Zinātniskā institūta misija ir Latvijā vadošais pētniecības centrs radošiem un inovatīviem medicīnas un veselības zinātnēs sabiedrības dzīvildzes
un dzīves kvalitātes uzlabošanā, radot pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai.

Zinātniskā institūta galvenais (stratēģiskais) mērķis ir neatkarīgi veikt fundamentālos, rūpnieciskos pētījumus un veikt eksperimentālo izstrādi, plaši izplatīt darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā.

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Zinātniskā institūta stratēģija 2019. - 2020. gadam

Zinātniskais institūts atrodas slimnīcas 21.A korpusā. 

Izglītības daļa

 • Organizē sadarbību ar universitātēm un medicīnas koledžām programmu medicīnisko studiju programmu īstenošanā, klīnisko bāžu nodrošināšanā, organizē studentu prakses 
 • Rezidentūras studiju programmas administrēšana
 • Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla tālākizglītības programmu īstenošana (profesionālo prasmju pilnveide, lekcijas, kursi, semināri, individuālā apmācība).
 • Īsteno slimnīcas vietējo un starptautisko sadarbību izglītībā
 • Nodrošina Slimnīcas personāla apmācības 
 • Administrē Slimnīcas izglītības funkcijai paredzētās telpas un citus resursus

Zinātnes daļa

 • Īsteno un administrē akadēmisko pētniecību 
 • Administrē visu studiju programmu ietvaros veiktos pētniecību
 • Administrē klīniskās pētniecības procesus 
 • Klīnisko pētījumu ambulatorā nodaļa nodrošina infrastruktūru un resursus ambulatoro klīnisko pētījumu norisei
 • Nodrošina Slimnīcas pētniecisko grantu konkursu norisi un projektu administrēšanu 
 • Īsteno slimnīcas vietējo un starptautisko sadarbību pētniecībā 
 • Uztur Slimnīcas Zinātnisko arhīvu 

Zinātnisko institūtu pārvalda koleģiāla institūcija — zinātniskā padome

 • Dr. Med., Prof. Daina Andersone
 • Dr. Med., Prof. Uga Dumpis
 • Dr. Med., Prof. Andrejs Ērglis
 • Dr. Med., Prof. Dainis Krieviņš
 • Dr. Med., Prof. Guna Laganovska
 • Dr. Med., Prof. Gustavs Latkovskis
 • Dr. Med., Prof. Andrejs Millers
 • Dr. Med., Prof. Aivars Pētersons
 • Dr. Med., Prof. Valdis Pīrāgs
 • Dr. Med., Prof. Pēteris Stradiņš
 • Dr. Med., Prof. Egils Vjaters

Zinātniskā institūta direktors ir augstākā amatpersona, kura īsteno institūta vispārējo administratīvo vadību. Zinātniskā institūta direktors ir Prof.Dainis Krieviņš.