Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Pētniecība

Akadēmiskā pētniecība: veidlapas

Lai saņemtu slimnīcas piekrišanu akadēmiskajam pētījumam, pētījuma veicējs Zinātniskajā institūtā iesniedz datorrakstā vai skaidri salasāmā rokrakstā ar drukātiem burtiem aizpildītu

  • iesniegumu;
  • apliecinājumu;
  • pētījuma aprakstu, kopsavilkumu un citus pētījumā paredzētos dokumentus;
  • augstskolas vai citas kompetentas ētikas komitejas rakstisku atļauju.

 

 Kārtība, kādā tiek veikta akadēmiskā un studiju pētniecība VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”


Apliecinājums 


Iesniegums akadēmiskā pētījuma atļaujas saņemšanai