Pētniecība

Akadēmiskā pētniecība: veidlapas

Lai saņemtu slimnīcas piekrišanu akadēmiskajam pētījumam, pētījuma veicējs Zinātniskajā institūtā iesniedz datorrakstā vai skaidri salasāmā rokrakstā ar drukātiem burtiem aizpildītu

  • iesniegumu;
  • apliecinājumu;
  • pētījuma aprakstu, kopsavilkumu un citus pētījumā paredzētos dokumentus;
  • augstskolas vai citas kompetentas ētikas komitejas rakstisku atļauju.

 

 Kārtība, kādā tiek veikta akadēmiskā un studiju pētniecība VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”


Apliecinājums 


Iesniegums akadēmiskā pētījuma atļaujas saņemšanai 


Paziņojums par akadēmiskā pētījumā izmantojamo iekārtu