Kustamās mantas izsoles

Izsludināta kustamās mantas pārdošana Nr.2019/4-km

Izsludināta kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu ID Nr.2019/4-km

1.VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) pārdot par brīvu cenu izsolē ID Nr.2019/3-km neizsolīto kustamo mantu, lietotus transportlīdzekļus un virtuves iekārtas:

Nr.p.k.

Nosaukums

Vienību skaits

Pārdošanas brīva cena EUR (bez PVN) par vienu vienību

1.

Ford Transit
2008.izl.g., HE-9605

1

1345,00

2.

Iveco Daily, 2007.izl.g. GR-538

1

5850,00

3.

Tvaika katls, izgāžams, 200 l

2

900,00

2.Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 19.augusts, plkst.11.00.

3.Pieteikumu (pievienots zemāk) var iesniegt pa pastu (adresētu: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002), personīgi Slimnīcas Juridiskajā daļa 8.korpusa 1.stāvā darba dienās no plkst.9.00- 11.00 vai elektroniski uz e-pastu: stradini@stradini.lv, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.

4.Ar Slimnīcas kustamās mantas pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem ID Nr.2019/4-km var iepazīties mājas lapā  www.stradini.lv sadaļā Kustamās mantas izsoles vai klātienē Slimnīcas Juridiskajā daļā darba dienās no plkst.9.00- 11.00, informācija pa tālr. 67069786.

5.Ar Kustamo mantu pretendents var iepazīties līdz 2019.gada 19.augustam darba dienās no plkst. 8.30- 16.30 Pilsoņu ielā 13, Rīgā, iepriekš vienojoties par apskates laiku ar Saimnieciskās apgādes un servisa nodaļas vadītāju Māri Laizānu pa tālruni:6235773 vai 26549863 vai 67069605 vai Saimniecības pārzini Evitu Babri 29620137.

6.Ja uz Kustamo mantu piesakās viens pretendents, tā tiek pārdota pretendentam par pārdošanas brīvo cenu, ja uz Kustamo mantu piesakās vairāki pretendenti, tiek rīkota izsole starp tiem sakaņā ar noteikumiem ID Nr.2019/4-km.

Pārdošanas noteikumi

Pieteikums

 

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/3-km

Izsoles pieteikums

Izsoles noteikumi

Kustāmās mantas izsoles Nr.2019/3-km rezultātu paziņojums

 

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/2-km

 

Izsoles pieteikums

Noteikumi

Kustāmās mantas atsavināšanas procedūras ID Nr.2019/2-km rezultātu paziņojums

 

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/1-km

 

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Kustamās mantas izsoles Nr. 2019/1-km rezultātu paziņojums

 

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2018/2-km

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē