Kustamās mantas izsoles

 

 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rakstiskā izsolē pārdod kustamo mantu, kas atrodas Rīgā, Pilsoņu ielā 13, LV-1002 (turpmāk- slimnīca):

Nodrošinājums jāiemaksā:

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”,

reģ.Nr.40003457109 kontā: AS „Swedbank”, konta Nr. LV74HABA0551027673367 ar norādi: Izsole Nr.2018/2-km.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk pievienotajā nolikumā vai arī klātienē - slimnīcas Juridiskajā daļā, darba dienās no plkst. 9.00- 12.00, informācija pa tālr. 67069786, Ierīci iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 10.00- 10.30, iepriekš piesakoties pa tālr. 67069996, līdz 30.11.2018.

 

Pieteikumu var iesniegt pa pastu vai personīgi slimnīcā līdz 30.11.2018. plkst. 11.00.

Izsole notiks 30.11.2018. plkst. 12.00 slimnīcas 8.korpusa 3.stāvā.

 

Samaksa par nosolīto mantu jāveic 5 kalendāro dienu laikā.

 

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē