Kustamās mantas izsoles

Izsludināta kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu ID Nr.2020/1-km

Pārdošanas noteikumi

Pieteikums

Kustāmās mantas izsoles Nr.2020/1-km rezultātu paziņojums

Izsludināta kustamās mantas pārdošana Nr.2019/4-km

Izsoles pieteikums

Izsoles noteikumi

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/3-km

Izsoles pieteikums

Izsoles noteikumi

Kustāmās mantas izsoles Nr.2019/3-km rezultātu paziņojums

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/2-km

Izsoles pieteikums

Noteikumi

Kustāmās mantas atsavināšanas procedūras ID Nr.2019/2-km rezultātu paziņojums

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/1-km

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Kustamās mantas izsoles Nr. 2019/1-km rezultātu paziņojums

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2018/2-km

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē