Kustamās mantas izsoles

Izsludināta kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu ID Nr.2020/1-km

  • VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) organizē trešo kustamās mantas, lietotu transportlīdzekļu un virtuves iekārtu, pārdošanas procedūru- pārdošanu par brīvu cenu:

Nr.p.k.

Nosaukums

Vienību skaits

Pārdošanas brīva cena EUR (bez PVN) par vienu vienību

1

VW Transporter, 2000 izl.g., FH7476

1

560,00

2

Ford Transit
2008.izl.g., HE-9605

1

680,00

3

Iveco Daily, 2007.izl.g. GR-538

1

1950,00

4

Tvaika katls, izgāžams, 200 l

2

90,00

          Papildus noteiktajai cenai tiek aprēķināts un ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis

  • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 18.augusts, plkst.12.00.
  • Pieteikumu (pievienots zemāk) var iesniegt pa pastu (adresētu: VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002), personīgi Slimnīcas Juridiskajā daļa 8.korpusa 1.stāvā darba dienās no plkst.9.00- 11.00 vai elektroniski uz e-pastu: stradini@stradini.lv, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Ar Slimnīcas kustamās mantas pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem ID Nr.2020/1-km var iepazīties mājas lapā  www.stradini.lv sadaļā Kustamās mantas izsoles vai klātienē Slimnīcas Juridiskajā daļā darba dienās no plkst.9.00- 11.00, informācija pa tālr. 67069786.
  • Ar Kustamo mantu pretendents var iepazīties līdz 2020.gada 18.augustam darba dienās no plkst. 8.30- 16.30 Pilsoņu ielā 13, Rīgā, iepriekš vienojoties par apskates laiku ar Saimnieciskās apgādes un servisa nodaļas vadītāju Māri Laizānu pa tālruni: 26549863 vai 67069605, vai Igoru Carevu pa tālruni: 26102267.
  • Ja uz Kustamo mantu piesakās viens pretendents, tā tiek pārdota pretendentam par noteikto pārdošanas brīvo cenu, ja uz Kustamo mantu piesakās vairāki pretendenti, tiek rīkota izsole starp tiem saskaņā ar noteikumiem ID Nr.2020/1-km.

Pārdošanas noteikumi

Pieteikums

 

Izsludināta kustamās mantas pārdošana Nr.2019/4-km

Izsoles pieteikums

Izsoles noteikumi

 

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/3-km

Izsoles pieteikums

Izsoles noteikumi

Kustāmās mantas izsoles Nr.2019/3-km rezultātu paziņojums

 

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/2-km

 

Izsoles pieteikums

Noteikumi

Kustāmās mantas atsavināšanas procedūras ID Nr.2019/2-km rezultātu paziņojums

 

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2019/1-km

 

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Kustamās mantas izsoles Nr. 2019/1-km rezultātu paziņojums

 

Izsludināta kustamās mantas izsole Nr.2018/2-km

Izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē