Nepieciešamie dokumenti

Ierodoties uz ārsta konsultāciju, reģistratūrā jāuzrāda:

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte));
  • ģimenes ārsta nosūtījums;
  • apdrošināšanas polise, ja tāda ir.
  • līdzi jābūt analīžu rezultātiem, diagnostisko izmeklējumu rezultātiem vai pieejas kodiem + dokumentiem, kas apliecina atbrīvojumu no pacienta iemaksām. 

Pacients bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma var saņemt medicīniskos maksas pakalpojumus, ko apmaksā pats vai apdrošināšanas sabiedrība.