Algoritmi

Reimatologa konsultācijas algoritms

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu reimatologa konsultācijas norisi pacientiem, pirms reimatologa konsultācijas, lūdzam veikt pacienta aptauju un atbilstoši aptaujas rezultātiem lūdzam veikt izmeklējumus, kas atspoguļoti piedāvātajos algoritmos. Šo etapu veikšana nodrošinās pacientam regulāru reimatologa plānveida aprūpi Paula Stradiņa KUS poliklīnikā, ja pacientam tiks apstiprināta autoimūna vai hroniska imūnās sistēmas iekaisuma reimatiska slimība.

 

APTAUJAS ALGORITMS