Projektu un sadarbības iespējas

Par aktuālajiem projektu konkursiem veselības nozarē un zinātnē, lūdzam sazināties ar Attīstības un stratēģiskās plānošanas daļu.

Attīstības un stratēģiskās plānošanas daļas kontaktinformācija:

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Jūlija Stare

Vadītāja

67069785

julija.stare[at]stradini.lv

Madara Grīnšteine

Vecākā projektu vadītāja

67069785

madara.grinsteine[at]stradini.lv

Līga Grudule

Projektu vadītāja

67069785

liga.grudule[at]stradini.lv

Aiva Jakovela

Projektu vadītāja

67069785

aiva.jakovela[at]stradini.lv

Karolīna Baumane

Projektu vadītāja

67069785

karolina.baumane[at]stradini.lv

Agneta Didrihsone Stratēģiskās plānošanas eksperte 67069785 agneta.didrihsone[at]stradini.lv

Attīstības un stratēģiskās plānošanas daļas atrašanās vieta - PSKUS 24.korpusa 3.stāvā.