Projektu un sadarbības iespējas

Informācija par aktuālajiem projektu konkursiem veselības nozarē un zinātnē. 

EuroNanoMed III - Eiropas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekts nanomedicīnā - pētījumu projektu konkurss

  • Atbalsta saņēmēji zinātniskās institūcijas, augtākās izglītības iestādes, medicīnas iestādes un uzņēmumi;
  • Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 21. janvāris (CET 17:00), otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 10. jūnijs (CET 17:00);
  • Atbalsta jomas: reģeneratīvā medicīna (regenerative medicine), diagnostika (diagnostics), mērķtiecīgas zāļu formu piegādes sistēmas (targeted delivery systems);
  • Informācija: www.viaa.gov.lv un euronanomed.net.

Nordplus apakšprogramma

  • Projektu iesniegšana 2021.gada 1.februāris;

  • Jāveido starptautiska partnerība ar vismaz divām ārvalstu iestādēm – augstskolām, turklāt kādai no tai jāuzņemas vadošā partnera loma. Nepieciešams vadošais partneris – augstskola no programmas dalībvalsts (Lietuva, Igaunija, Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Grenlande, Fēru un Ālandu salas);

  • Aktivitāšu laika periods ir no 2021.gada 15.maija līdz 2022.gada 1.oktobrim. Intensīvo kursu ilgums – no 5 dienām līdz 1 mēnesim. Tie var būt vasaras kursi vai notikt akadēmiskā mācību gada laikā. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē, programma ļauj daļu no kursiem plānot attālināti;

  • Medicīnas joma vai apakšnozare, kurā būtu jānotiek kursiem, nav ierobežota. Vienīgais nosacījums – tiem jāsniedz ECTS kredītpunkti;

  • Programmas ietvaros tiek atbalstīta kursu pasniedzēju mobilitāte (ceļa un uzturēšanās izmaksas saskaņā ar programmas likmēm), kā arī segtas organizatoriskās izmaksas (atkarībā no partneru skaita – no 3 000 euro līdz 5 000 euro uz visu partnerību). 

  • Plašāka informācija par programmu: https://viaa.gov.lv/lat/nordplus/nordlpus_augstaka_izglitiba/

Attīstības un stratēģiskās plānošanas daļas kontaktinformācija:

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Jūlija Stare

Vadītāja

67069785

julija.stare[at]stradini.lv

Aiva Jakovela

Projektu vadītāja

67069785

aiva.jakovela[at]stradini.lv

Karolīna Baumane

Projektu vadītāja

67069785

karolina.baumane[at]stradini.lv

Attīstības un stratēģiskās plānošanas daļas atrašanās vieta - PSKUS 24.korpusa 3.stāvs