Projektu un sadarbības iespējas

Informācija par aktuālajiem projektu konkursiem veselības nozarē un zinātnē. 

Eiropas Pētniecības padomes Advanced granta finansējums

 • Atbalsta pieredzējušus pētniekus ar augstiem sasniegumiem pētniecībā bez zinātniska vecuma ierobežojuma.
 • Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 31. augusts.
 • Viena projekta maksimālais granta apjoms ir 2,5 miljoni eiro (papildu finansējuma maksimums 1 000 000 eiro)un projekta ilgums līdz 5 gadiem.
 • Informācija:https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu(FLPP) 2021.gada atklātais konkurss

Ārlietu Ministrija Attīstības sadarbības granta projektu konkurss ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu atbalstam 2021. gadā

 • Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīs (Gruzijā, Moldovā, Ukrainā) un Centrālāzijas reģiona valstīs (Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā).
 • Finansējums paredzēts atbalsta sniegšanai publiskās pārvaldes attīstības un spēju stiprināšanas, uzņēmējdarbības attīstības, dzimumu līdztiesības jomā, atbalstam klimata pārmaiņu mazināšanai un cīņai ar dezinformāciju, kā arī šo jomu sasaistei ar digitalizāciju un ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu risināšanai.
 • Konkursā var pieteikties Latvijas Republikas tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, citas valsts iestādes, kā arī Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības u.c. subjekti.
 • Projekta iesniedzējam ir jābūt vismaz vienam sadarbības partnerim saņēmējvalstī.
 • Projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 240 013 EUR. Viens attīstības sadarbības granta projekts var saņemt no 20 000 līdz 40 000 EUR.
 • Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz š.g. 13. jūnija plkst. 23.59.
 • Informācija: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/granta-projektu-konkurss-2021

Jaunās paaudzes vēža imūnterapija: terapijas mērķi audzēja mikrovidē (Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment)

 • Atbalsts starpvalstu sadarbības projektiem starp zinātnieku komandām sarežģītu vēža pētījumu jomās, lai iegūtu augstas kvalitātes un ievērojamākas ietekmes rezultātus un datus, kā arī dalītos ar tiem.
 • Pieteikumus var iesniegt divās apakštēmās:
  • Audzēja mikrovides apakšklašu identifikācija un validācija saistībā ar rezistences mehānismiem: translācijas pētījums, pielietojot audzēju paraugus, kas iegūti no retrospektīvām vai prospektīvām kohortām;
  • Terapijas mērķi mikrovidē, lai uzlabotu imūnterapijas efektivitāti humānā medicīnā.
 • Sadarbības projektā jāpiedalās partneriem no vismaz trim līdz sešām valstīm.
 • Pieteikšanās divās kārtās: projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā (ideja) ir 2021. gada 29. jūnijs, otrajā kārtā 20.decembris.
 • Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta uzsākšana ar 2022.gada rudenī.
 • Maksimālais projektu ilgums trīs gadi.
 • Projekta finansējums Latvijas partnerim 70000 EUR/gadā.
 • Pētniecības projektos sedz personāla, materiālu, inventāra amortizācijas izmaksas, ceļošanas, netiešās un ārpakalpojuma izmaksas, apmācībām sedz tikai ceļošanas izmaksas.
 • Transcan ir Horizon programmas ERA-NET Cofund aktivitāte.
 • Plašāka informācija:http://transcan.eu/

Attīstības un stratēģiskās plānošanas daļas kontaktinformācija:

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Jūlija Stare

Vadītāja

67069785

julija.stare[at]stradini.lv

Aiva Jakovela

Projektu vadītāja

67069785

aiva.jakovela[at]stradini.lv

Karolīna Baumane

Projektu vadītāja

67069785

karolina.baumane[at]stradini.lv

Agneta Didrihsone Stratēģiskās plānošanas eksperte 67069785 agneta.didrihsone[at]stradini.lv

Attīstības un stratēģiskās plānošanas daļas atrašanās vieta - PSKUS 24.korpusa 3.stāvā.