Projektu un sadarbības iespējas

Informācija par aktuālajiem projektu konkursiem veselības nozarē un zinātnē. 

JPIAMR - pētniecības projektu konkurss - vienas veselības pieejas balstītas intervences, lai novērstu vai samazinātu antimikrobiālās rezistences attīstību un transmisiju

 • Konkurss veicina sadarbību starp dažādu valstu pētniecības partneriem dažādās kompetencēs, kas veic antibiotiku rezistences pētījumus.
 • Pētniecības projektos ir jāietver vismaz divas no trim veselības dimensijām: cilvēku veselība, dzīvnieku veselība un vide.
 • Atbilstoši nesaimnieciska rakstura pētījumam, iesniedzējs var būt PSKUS Zinātniskais institūts. To regulē MK noteikumi Nr.259
 • Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta divās kārtās. Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 16. marts plkst. 13:00 pēc Latvijas laika, otrās kārtas projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 12. jūlijs plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.
 • Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši, bet iekļaujot Ungāriju, Latviju un Lietuvu dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi.
 • Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Maksimālais granta apjoms partnerim gadā 70 000 EUR, kopā projektā ne vairāk par 210 000 EUR.
 • Projekts sedz personāla, materiālu, inventāra amortizācijas izmaksas, ceļošanas, netiešās un ārpakalpojuma izmaksas.
 • Informācija: www.viaa.gov.lv un www.jpiamr.eu.
 • JPIAMR ir Horizon 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitāte.

JPCOFUND2 - pirmsdiagnozes notikušu fizioloģisko sistēmu traucējumu sasaiste ar vēlākām neirodeģeneratīvajām slimībām

 • Konkursā iesniedzamiem pētījumiem jābūt veltītiem labi zināmai problēmai neirodeģeneratīvo slimību jomā, atbalstot pētījumus par šādām slimībām: Alcheimera slimība un citas demences formas, Parkinsona slimība un ar PS saistītas saslimšanas, prionu izraisītas slimības, Motoriskā neirona slimības, Hantingtona slimība, Spino-cerebellāra ataksija spinālā muskuļu atrofija.
 • Pieteikums jāveido konsorcijam, kas pārstāv 3 dažādas valstis, kopējais partneru skaits 6 vai 7, atkarībā no pārstāvēto valstu sastāva.
 • Pieteikšanās notiek divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2021. gada 2. marts, otrā kārta 2021.gada29.jūnijs.
 • Max projekta finansējums Latvijas partnerim 70 000 EUR/gadā, kopā 3 gadu projektam 210 000 EUR.
 • Projekts sedz personāla, materiālu, inventāra amortizācijas izmaksas, ceļošanas, netiešās un ārpakalpojuma izmaksas.
 • JPCOFUND2 ir Horizon 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitāte.
 • Plašāka informācija:https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/jpco-fund-2/ un https://www.neurodegenerationresearch.eu/wp-content/uploads/2021/01/Latvia-VIAA-country-specific-info.pdf

INNO4COV-19 - konkurss inovāciju veicināšanai Covid-19 diagnostikā, profilaksē un uzraudzībā

 • Finansiālais atbalsts paredzēts uzņēmumiem ar mērķi paātrināt laboratorijas vidē apstiprinātu (TRL6 vai augstāka) novatorisku risinājumu cīņai ar COVID-19 izstrādi un komercializāciju.
 • Atbalstāmās tehnoloģiju jomas: ātras, rentablas un viegli izmantojamas sistēmas paraugu ņemšanai, skrīningam, diagnostikai un prognozēšanai; sensori, viedās valkājamās ierīces un robotika / mākslīgais intelekts telemedicīnai; veselības aprūpes speciālistu un sabiedrības aizsardzība, piemēram, sejas maskām izmantojamo audumu mitrinošās un filtrēšanas īpašības, sensori, sterilizācija, ieskaitot robotiku un mākslīgā intelekta risinājumus.
 • Projektu iesniegšana 2021.gada 30.aprīlis.
 • Projekta īstenošanas maksimālais laiks – 12 mēneši. Projekta sākums nav noteikts, taču beigām jābūt līdz 2022.gada 31.augustam.
 • Informācija: http://www.inno4cov19.eu/open-call/.

ERA-PerMed 2021 - projektu konkurss “Multidisciplināri projekti personalizētās medicīnas jomā – klīniskā atbalsta instrumentu izstrāde personalizētās medicīnas ieviešana" 

 • Tas sniedz atbalstu divu nozīmīgu pētniecības jomu integrācijai, tās ir “Veselība” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”.
 • Konkursā piedalās konsorciji ar partneriem no vismaz trim dažādām valstīm. Konsorcija dalībnieku skaits ir no trīs līdz seši.
 • Pieteikšanās notiek divās kārtās: iesniegšanas termiņš pirmajai kārtai ir 2021. gada 4. marts. Otrās kārtas jeb pilno projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 17. jūnijs.
 • Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Maksimālais granta apjoms partnerim gadā 70000 EUR/gadā; kopējais atbalsts ne vairāk par 210 000 EUR.
 • Projekts sedz personāla, materiālu, inventāra amortizācijas izmaksas, ceļošanas, netiešās un ārpakalpojuma izmaksas.
 • ERA PerMed projekts ir Horizon 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitāte.
 • Informācija www.erapermed.eu

NEURON JTC - Nervu sistēmas attīstības traucējumi

 • Konkursa apakštēmas:
  • Fundamentāli pētījumi par nervu sistēmas attīstības traucējumu patoģenēzi, etioloģiju, uzņēmības un pretošanās mehānismiem;
  • Klīniskie pētījumi, lai radītu jaunas prevencijas, diagnostikas, pacientu stratifikācijas, terapijas un eventuāli rehabilitācijas stratēģijas nervu sistēmas attīstības traucējumu gadījumā.
 • Pieteikšanās notiek divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2021. gada 9. marts, otrajā kārtā 30.jūnijs
 • Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta uzsākšana ar 2022.gada I ceturksni. Maksimālais projektu ilgums trīs gadi.
 • Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz pieci (seši).
 • Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Beļģijas, Francijas, Vācijas, Horvātijas, Igaunijas, Izraēlas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas, Šveices, Taivānas, Turcijas, Ungārijas.
 • Max projekta finansējums Latvijas partnerim 70 000 EUR/gadā, kopējais finansējums210 000 EUR 3 gadu projektam.
 • Projekts sedz personāla, materiālu, inventāra amortizācijas izmaksas, ceļošanas, netiešās un ārpakalpojuma izmaksas.
 • NEURON JTC ir Horizon 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitāte.

  HDHL-INTIMIC (2021)Standardised measurement, monitoring and/or biomarkers to study food intake, physical activity and health (STAMIFY)

  • Mērķis ir veicināt tādu metožu un rīku izstrādi, kas paredzēti uztura un fizisko aktivitāšu novērtēšanai un uzraudzībai, lai palīdzētu veicināt veselīgāku dzīvesveidu.
  • Projektā jāiesaista 3 līdz 6 partneri no vismaz 3 valstīm.
  • Pieteikšanās notiek divās kārtās, un projektu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir 2021. gada 31. marts. Otrās kārtas jeb pilno projektu iesniegšanas gala termiņš ir 2021. gada 22. jūlijs.
  • Latvija var piedalīties kā projekta partneris, nevar būt vadošais partneris.
  • Max Latvijas partnera finansējums 105 000 EUR (vienā gadā 70 000 EUR).
  • Projekta īstenošanas termiņš 2023.gada 1. novembris.
  • Var piedalīties PSKUS Zinātniskais institūts.
  • Projekts sedz personāla, ceļošanas, netiešās un ārpakalpojuma izmaksas.
  • Informācija: https://www.healthydietforhealthylife.eu/

  ERA-HDHL (2021)Addressing adverse and beneficial effects of food ingredients and food processing on hypersensitivities to food (FOOD_HYPERSENS)

  • Pētījuma projekta mērķis noskaidrot, kā pārtikas sastāvdaļas un pārtikas pārstrādes metodes varētu veicināt vai novērst pārtikas nepanesību un alerģiju sabiedrībā.
  • Šeit nepieciešams veidot sadarbību starp pārtikas tehnologiem, uztura zinātniekiem, sociologiem, imunologiem, zinātniekiem veselībā.
  • Projektā jāiesaista 3 līdz 6 partneri no vismaz 3 valstīm.
  • Informācija: www.healthydietforhealthylife.eu

  Gaidāmie konkursi:

  • Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) konkursu plānots izsludināt 2021.gada 3.maijā, projekta vērtēšana no septembra līdz novembrim, orientējoši rezultātus paziņos 30.novembrī. Projekta iesniegumu varēs iesniegt Latvijā reģistrētas ZI.
  • Citi projektu konkursi 2021.gadā ar iesniegšanas termiņu 2021.gada 15.maijs: www.viaa.gov.lv

  Attīstības un stratēģiskās plānošanas daļas kontaktinformācija:

  Vārds, Uzvārds

  Amats

  Tālrunis

  E-pasts

  Jūlija Stare

  Vadītāja

  67069785

  julija.stare[at]stradini.lv

  Aiva Jakovela

  Projektu vadītāja

  67069785

  aiva.jakovela[at]stradini.lv

  Karolīna Baumane

  Projektu vadītāja

  67069785

  karolina.baumane[at]stradini.lv

  Agneta Didrihsone Stratēģiskās plānošanas eksperte 67069785 agneta.didrihsone[at]stradini.lv

  Attīstības un stratēģiskās plānošanas daļas atrašanās vieta - PSKUS 24.korpusa 3.stāvs