Projektu un sadarbības iespējas

Informācija par aktuālajiem projektu konkursiem veselības nozarē un zinātnē. Informācija aktualizēta 25.09.2020.

Erasmus+  divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai izglītībā. Iesniegšana - 2020.gada 29.oktobris.

Baltijas pētniecības programma. Iesniegšana 19.oktobris.

  • Programmas mērķis ir veicināt uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, izmantojot sadarbību pētniecībā starp Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu un Baltijas valstīm.
  • Projektiem jāatbilst vismaz vienai no programmā minētajām apakštēmām, t.sk. 1.2. apakštēma: "E-veselība un integrētā aprūpe"; 1.3. apakštēma: "Sirds un asinsvadu slimību vai vēža profilakse, to personalizēta, uz pacientu vērsta aprūpe".
  • Pieteikties var zinātniskās institūcijas.
  • Informācija: https://eeagrants.lv/2020/08/19/baltijas-petniecibas-programmas-3-projektu-konkurss/

EJP Rare Diseases. Nākamais projekta iesniegšanas termiņš 1.novembris.

  • Finansē pasākumu organizēšanu, kuru galvenais mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu par retajām slimībām un retajiem vēžu veidiem veselības aprūpes speciālistiem, pētniekiem un pacientiem; 
  • Vairāk informācija: https://www.ejprarediseases.org 

2020 CEF Telecom calls, E-Health, pieteikumu iesniegšana 30.06.-5.11.2020. 

 

Projektu vadības daļas kontaktinformācija:

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Jūlija Stare

Vadītāja

67069785

julija.stare@stradini.lv

Aiva Jakovela

Projektu vadītāja

67069785

aiva.jakovela@stradini.lv

Projektu vadības daļas atrašanās vieta - PSKUS 24.korpusa 3.stāvs