Apvienotā laboratorija

SAL_3370.jpg

"Cilvēka veselība ir prioritāte, mēs visaugstāk vērtējam pacientu vajadzības"

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Apvienotā laboratorija, kuras pirmsākumi klīniski laboratorisko izmeklējumu jomā sākas 1914.gadā, šobrīd apvieno 9 izmeklējumu jomas. Laboratorija veic no cilvēka iegūta bioloģiskā materiāla laboratorisku izmeklēšanu, piedalās starptautiskos klīniskos pētījumos, apmāca laboratorijas personālu.

Veselības aprūpe
Mēs apzināmies, cik svarīgs ir mūsu darbs. Mēs zinām, ka līdz pat 70% klīnisku lēmumu pieņemšana pamatojas uz laboratorijas izmeklēšanas rezultātiem. Mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģijas, laboratorijā strādā apmācīti un pieredzējuši ārsti, biomedicīnas laboranti un tehniskie darbinieki.

Izmeklējumi
Mēs esam, lai sniegtu ārstiem, pacientiem, sabiedrībai savlaicīgus un precīzus starptautiski atzītus laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus. Laboratorijā pieejami: klīniski ķīmiski, hematoloģiski, imūnhematoloģiski, imunoloģiski, koaguloģiski, klīniski, citoloģiski, mikrobioloģiski, molekulāri bioloģiski izmeklējumi. Veicam izmeklējumus ar slimnīcas un citu iestāžu nosūtījumiem, kā arī pēc pacienta izvēles (maksas pakalpojums).

Apvienoto laboratoriju izmanto slimību diagnostikā un veselības stāvokļa novērtēšanā: kardiologi, neirologi, urologi, onkologi, otolaringologi, endokrinologi, nefrologi, reimatologi, ķirurgi, reanimatologi, neatliekamās medicīnas centra ārsti, ģimenes ārsti un citu specialitāšu ārsti.

Mācības
Piedalāmies Latvijas un starptautiskos kongresos, konferencēs, semināros – gan kā klausītāji, gan kā lektori. Laboratorijas darbinieki ir sagatavoti apmācīt laboratorijas ārstus un biomedicīnas laborantus medicīnas un kvalitātes nodrošināšanas jomās.

Akreditācija
Apvienotai laboratorijai piešķirta akreditācija 2017.gada 21.aprīlī. LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-M-757-00-2017. Akreditācijas apliecība derīga līdz 2021.gada 20.aprīlim. Apvienotā laboratorija ir kompetenta veikt izmeklēšanu atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām.

Akreditācijas sfēra: no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiska, hematoloģiska, imūnhematoloģiska, imunoloģiska, koaguloģiska, klīniska un citoloģiska izmeklēšana.

Akreditācijas apliecība

Akreditācijas apliecības pielikums


Apvienotās laboratorijas vadītāja - Dagnija Straupmane

KONTAKTI