Sociālais darbs

Nonākot slimnīcā pacienti un viņu tuvinieki var saskarties ar slimības izraisītām un veselības atgūšanas procesā nepieciešamām dzīves pārmaiņām.

Risinot tālākās aprūpes iespējas un nepieciešamo sociālo atbalstu, slimnīcas sociālais darbinieks palīdz pacientiem un tuviniekiem:

  • orientēties valsts un pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu klāstā;
  • noskaidrot sociālās palīdzības iespējas;
  • plānot/organizēt izrakstīšanos un turpmāko sociālo aprūpi.

Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta vadītāja Dana Kalniņa-Zaķe

Sociālie darbinieki:

  • Inga Ņeļubina
  • Laura Daugina
  • Inguna Naumova 
  • Arta Manuša

Sociālā darba kabineti atrodas 25. korpusa centrālajā gaitenī (teritorijas plāns)

KONTAKTI