Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Par programmu

Valsts pētījumu programma BIOMEDICINE (2014-2017)

      

Programmas mērķis
Programmas virsmērķis ir ar multidisciplināri zinātniskas konsorcijas palīdzību radīt pasaules līmeņa zināšanas un tehnoloģijas Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti visvairāk apdraudošo slimību jomās – sirds, asinsvadu un metabolo slimību, onkoloģisko slimību, bērnu un infekcijas slimību, kā arī psihisko slimību izpētes jomās.
Programmas vadītājs
Profesors Valdis Pīrāgs, Dr. med., LU katedras vadītājs, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas vadītājs
Programmas īstenošanas laiks
2014. - 2017. gads

Par programmu izveidoti informatīvi video latviešu valodā ar subtitiem angļu valodā, kuros pētnieki iepazīstina ar pētījumu starprezultātiem un darbu, kas nākotnē palīdzēs pacientiem.

Programmas projekti
I. Sirds, asinsvadu un metabolās slimības (VIDEO)
1. projekts „Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un  ārstēšanas pētniecība" 
(vadītājs: Dr.med. Andrejs Ērglis)
2. projekts „Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi" (vadītājs: Dr. hab. chem. Ivars Kalviņš)

II. Onkoloģiskās slimības (VIDEO)
3. projekts „Jaunu pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde" 
(vadītājs: Dr. biol. Aija Linē)
4. projekts „Kuņģa vēža izraisītās mirstības mazināšanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos"(vadītājs: Dr.med. Mārcis Leja)
5. projekts "Personalizēta vēža diagnostika un terapijas efektivitātes noteikšana" (vadītājs: Dr. med. habil. Jānis Gardovskis)

III. Bērnu slimības (VIDEO)
6. projekts „Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai" 
(vadītājs: Dr. habil. med. Aigars Pētersons)

IV. Infekcijas slimības (VIDEO)
7. projekts „Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide" (vadītājs: Dr. med. Modra Murovska)

V. Psihiskā veselība (VIDEO)
8. projekts „Nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana" 
(vadītājs: Dr. med. Elmārs Rancāns)

Programmas Stratēģiskās vadības grupa
Stratēģiskās vadības grupas sastāvā ir programmas zinātniskais vadītājs, administratīvais vadītājs, astoņi projektu vadītāji, divi starptautiski atzīti zinātnieki un divi attiecīgās nozares eksperti.

Vadības grupā iesaistīti starptautiski atzīti zinātnieki - Dr. Uldis Mitenbergs (RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras pasniedzējs) un Asoc. prof. Anita Villeruša (RSU Sabiedrības veselības fakultātes dekāne), kā arī nozares pārstāvji - AS Grindekss valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis un SIA GenEra vadītājs Juris Šteinbergs.

Programmas izpildītāji

Kontakti
Programmas vadītājs Prof. Valdis Pīrāgspirags@latnet.lv
Programmas koordinatore Madara Grīnšteine: madara.grinsteine@stradini.lv
Projektu vadības daļas tālrunis: 67069785