Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Rēķinu apmaksas iespējas

Kad un kā norēķināties par saņemto pakalpojumu?

Ja plānota ārsta konsultācija vai izmeklējums, tad maksājums jāveic reģistratūrā pirms konsultācijas vai izmeklējuma.

Izrakstoties no stacionāra nodaļas, rēķinu  par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu iespējams apmaksāt uzreiz nodaļā uz vietas vai jebkurā slimnīcas reģistratūrā!

Norēķināties var gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu karti, tomēr slimnīca aicina izmantot bezskaidras naudas norēķinus.

Norēķināties par saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem un apmaksāt rēķinus iespējams:

  • jebkurā mūsu slimnīcas reģistratūrā,  kasē
  • nodaļā uz vietas bezskaidras naudas norēķini
  • bankā, pastā
  • internetbankā

Slimnīcas rekvizīti:

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, VSIA

Reģ.nr.: 40003457109

PVN reģ. nr.: LV40003457109

Juridiskā adrese: Rīga, Pilsoņu iela 13, LV-1002, Latvija

Banka: SWEDBANK AS, HABALV22 , Konts: LV74HABA0551027673367

Rēķinu apmaksa pa daļām

Gadījumā, ja Jums nav iespēju apmaksāt rēķinu par stacionārā vai neatliekamajā medicīnas centrā sniegtajiem pakalpojumiem noteiktajā termiņā pilnā apmērā, piedāvājam iespēju rēķinu apmaksāt pa daļām, iepriekš noslēdzot rakstisku vienošanos un sastādot maksājuma grafiku. Vienošanos lūdzam noslēgt uzreiz - izrakstoties no slimnīcas. To iespējams izdarīt darba dienās Informācijas centrā, ieeja  D9 vai rakstīt iesniegumu un vienoties attālināti par apmaksas iespēju. Nosūtot vienošanos, papildus jāmaksā par pasta pakalpojumiem.

Vairāk informācijas var saņemt, zvanot pa tālruni 67069579 vai rakstot e-pastu uz stradini@stradini.lv vai info@stradini.lv  

Slimnīcas Vienošanās veidlapa par atlikto maksājumu

Naudas atgriešana

Gadījumos, kad ir veikts pārrēķins par saņemtajiem pakalpojumiem un slimnīcai Jums ir jāatgriež nauda, lūdzam, aizpildīt iesniegumu par naudas atgriešanu  un iesūtīt ar e-parakstu parakstītu iesniegumu uz stradini@stradini.lv  vai pašrocīgi parakstītu papīra formātā uz adresi Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 .

Slimnīcas iesnieguma forma

Pakalpojumu saņēmēju reģistrs

Ja personai nepienākas valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi vai Nacionālā veselības dienesta rīcībā nav informācijas par to, ka personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi, lūdzam, vērsties Nacionālajā veselības dienestā, Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, P-C: 8.15-17.00, P: 8.30 – 15.00,  tālr. 80001234.

Saites uz NVD mājas lapu :

Pakalpojumu saņēmēju reģistrs

Iesniegumu veidlapas, iesniegšanai Nacionālajā veselības dienestā

Valsts apmaksāti stacionāra pakalpojumi

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Veicot pacienta līdzmaksājumu, jāsaņem maksājumu apliecinošs dokuments - čeks vai stingrās uzskaites kvīts.

Līdzmaksājuma apmērs :

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pacienta-lidzmaksajumi-0

No pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās kategorijas

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/no-pacienta-lidzmaksajumiem-atbrivotas-iedzivotaju-grupas

Kas ir jāņem vērā par līdzmaksājumiem?

Kopējā pacienta līdzmaksājumu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā, nedrīkst pārsniegt 355 EUR (papildu maksājumi par operācijām netiek ieskaitīti).

Pacienta līdzmaksājumu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 570 EUR.

Maksas stacionāra pakalpojumi

Saite uz Maksas pakalpojumu cenrādi

https://www.stradini.lv/lv/price-list?field_price_service_group_target_id=316

 

Apdrošināšana

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. 

Ārstēšanās maksu pilnībā vai daļēji var segt apdrošināšanas kompānija, pamatojoties uz to kāda katram klientam ir nopirkti apdrošināšanas pakalpojumi. 

Slimnīcai ir noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām:
1.    Balta AAS
2.    Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS
3.    BTA Baltic Insurance Company AAS 
4.    Compensa Life Vienna Insurance Group SE 
5.    ERGO Life Insurance SE 
6.    Gjensidige Baltic AAS 
7.    InterRisk Vienna Insurance Group AAS
8.    IF P&C Insurance AS 
9.    Seesam Insurance AS 

Ambulatoro maksas pakalpojumu un pacientu līdzmaksājumu (valstiski līdzfinansētajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem) apmaksa apdrošināšanas kompāniju klientiem tiek veikta saskaņā ar noslēgtajos līgumos noteiktajiem nosacījumiem - par ambulatoro maksas pakalpojumu un pacientu līdzmaksājumu apmaksu nav nepieciešama apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule.

Maksas pakalpojumu apmaksu stacionārā (gan dienas, gan diennakts) iepriekš ir jāsaskaņo ar apdrošināšanas kompānijām – pacientam ambulatoras konsultācijas laikā ārsts sagatavoto plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi un pacients var lūgt aizpildīt arī saskaņojumu veidlapu, kuru nosūta apdrošināšanas kompānijai.

Maksas pakalpojumus stacionārā (gan dienas, gan diennakts) var saņemt tikai pēc tam, kad slimnīca ir saņēmusi garantijas vēstuli no apdrošināšanas kompānijas par plānoto pakalpojumu pilnu vai daļēju apmaksu. Gadījumā, ja apdrošinātājs negarantē visu plānot izdevumu apmaksu, pacientam negarantētās summas apmaksa jāveic pašam, pirms stāšanās slimnīcā.

Gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pārbaudīt vai apdrošināšanas kompānija apmaksā pakalpojumu, vai pirms stacionāra medicīnisko pakalpojuma saņemšanas, apdrošinātājs nav izsniedzis garantijas vēstuli, plānoto pakalpojumu apmaksu pilnā apmērā veic pacients.

Ar ārzemju apdrošināšanas kompānijām Slimnīca sadarbojās, pamatojoties uz kompāniju izsniegtajām garantijas vēstulēm, kurās apdrošinātājs garantē konkrētu medicīnisko pakalpojumu apmaksu. 

Spiest uz apdrošināšanas kompānijas logo, lai apmeklētu mājaslapu!