Cenrādis

Veids Kods Pakalpojums Cena (EUR)
Visas specialiātes 930001 Arodslimību ārsta konsultācija 25.21
Visas specialiātes 930002 Arodslimību ārsta nodaļas vadītāja konsultācija 30.25
Visas specialiātes 930003 arodslimību ārsta, centra vadītāja konsultācija 35.28
Ārstu konsīliji 930004 Arodslimību ārstu komisija 40.00
Ārstu konsīliji 910400 Ārsta konsultācija 25.14
Ārstu konsīliji 910404 Ārstniecības struktūrvienības vadītāja, vai klīniskā virsārstakonsultācija 50.35
Ārstu konsīliji 910351 Ārstu algologu konsīlijs 65.00
Ārstu konsīliji 910363 Ārstu komisijas atzinums un Izziņa aizgādnības nodibināšanai personas spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to 90.00
Ārstu konsīliji 910364 Ārstu komisijas atzinums un Izziņa iesniegšanai Nākotnes pilnvarojumu reģistrā 90.00
Ārstu konsīliji 910350 Ārstu konsīlija slēdziens 60.00
Ārstu konsīliji 910358 Ārstu konsīlijs 100.00
Ārstu konsīliji 910360 Ārstu konsīlijs pēc pacienta pieprasījuma 150.00
Ārstu konsīliji 910357 Ārstu konsīlijs: terapeits, torakālais ķirurgs, radiologs, bronhologs 65.00
Ārstu konsīliji 910600 Ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija 15.03
Ārstu konsīliji 910362 Ekspertu konsilijs ar klīnikas vadītāju vai virsārstu 440.00
Ārstu konsīliji 910361 Ekspertu konsilijs ar sertificētu ķirurgu 330.00
Ārstu konsīliji 910602 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa ārstneicības struktūrvienības vadītāja, vai klīniskā virsārsta konsultācija 30.18
Ārstu konsīliji 910701 Māsas, vecmātes konsultācija 15.03
Ārstu konsīliji 910353 Neirologu specializētais konsīlijs 65.00
Ārstu konsīliji 910359 Piemaksa par profesora piedalīšanos ārstu konsīlijā 50.00
Ārstu konsīliji 910406 Profesora, dr.med. konsultācija 75.27
Ārstu konsīliji 910355 Reimatologu konsīlijs ar centra vadītājas piedalīšanos 80.00
Ārstu konsīliji 910402 Sertificēta ārsta konsultācija 40.00
Ārstu konsīliji 910402 Sertificēta speciālista konsultācija 40.27
Ārstu konsīliji 910601 Sertificētu ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija 25.14
Ārstu konsīliji 380001 Zobārsta profilaktiskā apskate 12.19