Cenrādis

Veids Kods Pakalpojums Cena (EUR)
Visas specialiātes 930001 Arodslimību ārsta konsultācija 25
Visas specialiātes 930001 Arodslimību ārsta konsultācija 25,00
Visas specialiātes 930002 Arodslimību ārsta nodaļas vadītāja konsultācija 30
Visas specialiātes 930002 Arodslimību ārsta nodaļas vadītāja konsultācija 30,00
Visas specialiātes 930003 Arodslimību ārsta, centra vadītāja, profesora, D.hab.med. konsultācija 35,00
Visas specialiātes 930003 Arodslimību ārsta, centra vadītāja, profesora, D.hab.med. konsultācija 35
Ārstu konsīliji 930004 Arodslimību ārstu komisija 40
Ārstu konsīliji 910400 Ārsta konsultācija 25
Ārstu konsīliji 910400 Ārsta konsultācija 25
Ārstu konsīliji 910404 Ārstniecības struktūrvienības vadītāja, klīniskā virsārsta vai dr.med. konsultācija 50
Ārstu konsīliji 910404 Ārstniecības struktūrvienības vadītāja, klīniskā virsārsta vai dr.med. konsultācija 50
Ārstu konsīliji 910351 Ārstu algologu konsīlijs 65
Ārstu konsīliji 910363 Ārstu komisijas atzinums un Izziņa aizgādnības nodibināšanai personas spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to 90
Ārstu konsīliji 910364 Ārstu komisijas atzinums un Izziņa iesniegšanai Nākotnes pilnvarojumu reģistrā 90
Ārstu konsīliji 910350 Ārstu konsīlija slēdziens 60
Ārstu konsīliji 910358 Ārstu konsīlijs 100
Ārstu konsīliji 910360 Ārstu konsīlijs pēc pacienta pieprasījuma 150
Ārstu konsīliji 910357 Ārstu konsīlijs: terapeits, torakālais ķirurgs, radiologs, bronhologs 65
Ārstu konsīliji 910600 Ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija 15
Ārstu konsīliji 910600 Ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija 15
Ārstu konsīliji 910362 Ekspertu konsilijs ar klīnikas vadītāju vai virsārstu 440
Ārstu konsīliji 910361 Ekspertu konsilijs ar sertificētu ķirurgu 330
Ārstu konsīliji 910602 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa ārstniecības struktūrvienības vadītāja, vai klīniskā virsārsta konsultācija 30
Ārstu konsīliji 910602 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa ārstniecības struktūrvienības vadītāja, vai klīniskā virsārsta konsultācija 30
Ārstu konsīliji 910701 Māsas, vecmātes konsultācija 15
Ārstu konsīliji 910701 Māsas, vecmātes konsultācija 15
Ārstu konsīliji 910353 Neirologu specializētais konsīlijs 65
Sejas, žokļu un plastiskā ķirurģija 910331 Piemaksa par darbu ar pacientu vispārējā narkozē 10
Sejas, žokļu un plastiskā ķirurģija 910332 Piemaksa par darbu nakts stundās (22.00-6.00) 15
Ārstu konsīliji 910359 Piemaksa par profesora piedalīšanos ārstu konsīlijā 50
Ārstu konsīliji 910406 Profesora vai dr.med. konsultācija 75
Ārstu konsīliji 910406 Profesora vai dr.med. konsultācija 75
Ārstu konsīliji 910355 Reimatologu konsīlijs ar centra vadītājas piedalīšanos 80
Ārstu konsīliji 910402 Sertificēta ārsta konsultācija 40
Ārstu konsīliji 910402 Sertificēta ārsta konsultācija 40
Ārstu konsīliji 910601 Sertificētu ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija 25
Ārstu konsīliji 910601 Sertificētu ārstu: Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas, logopēda, neatliekamās medicīnas, optiķa konsultācija 25
Ārstu konsīliji 380001 Zobārsta profilaktiska apskate 12