Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Stiprināt pilsonisko sabiedrību, uzlabojot sabiedrības noturību pret dezinformāciju, veicinot stratēģisko komunikāciju un sadarbību

Plānotās aktivitātes:

Kopumā projektā ir ieplānotas četras  aktivitātes: 

  1. Pieredzes apmaiņa;
  2. Semināri, tiešsaistes semināri, apmācības un praktiskās apmācības par stratēģisko komunikāciju un sadarbību;
  3. Vadlīniju papildinājums un mācību materiāli par korupciju un interešu konfliktu;
  4. Tehniskais nodrošinājums.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības noturību pret dezinformāciju un attīstīt dažādu veselības aprūpes organizāciju pārstāvju stratēģiskās komunikācijas un sadarbības prasmes ikdienas darbā un krīzes situācijā strādājot ar bēgļiem, kā arī attīstīt ārstniecības  iestāžu darbinieku izpratni par korupcijas un interešu konflikta riskiem veselības aprūpē. Papildus tam nodrošinot pieredzes apmaiņu starp projekta partneriem un izstrādāt papildinājumus komunikācijas vadlīnijās (izstrādātas iepriekšējā projekta ietvaros) attiecībā uz komunikāciju ar bēgļiem, un ārstniecības iestādēm  piemērotus mācību materiālus par korupcijas, interešu konflikta un ētikas jautājumiem. 

Projekta mērķa grupa:

Veselības aprūpes sistēma, ārstniecības iestādes, veselības aprūpes un izglītības organizācijas – ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālas, kā arī neklīniskais personāls un sabiedrība (pacienti), kā arī bēgļi no Ukrainas.

Projekta primārā mērķa grupa ir Moldovas neatliekamās palīdzības institūts un tā darbinieki, kas gūs tiešu labumu šī projekta rezultātā – kam tiks nodrošinātas teorētiskās un praktiskās apmācības un, kas varēs piedalīties pieredzes apmaiņas misijās/pasākumos. Tāpat šajos pasākumos varēs piedalīties projekta sadarbības partneru dalībnieki no Moldovs Veselības ministrijas, masu saziņas līdzekļiem un nevalstiskajām organizācijām.

Sekundārā mērķa grupa ir nozares profesionāļi, kas komunicē un sadarbojas ar bēgļiem un kas varēs savā ikdienā piemērot papildinātās vadlīnijas.

Projekta rezultāts:

Būtisks projekta sasniedzamais rezultāts ir sagatavotais vadlīniju papildinājums, kas attieksies uz komunikāciju un sadarbību ar bēgļiem, Moldovas veselības aprūpes institūcijām. Līdz ar ko projekta rezultātā tiks uzlabota arī komunikācija un sadarbības ar Ukrainas bēgļiem, kas nonākuši medicīnas iestādēs pēc palīdzības.  

Projekts tiek īstenots Ārlietu ministrijas uzraudzītā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs 2022. un 2023. gadā” ietvaros.