Par VPP 9. projekta pārskata semināru

19. Marts

6. novembrī Rīgas Stradiņa Universitātes Senāta zālē, Dzirciema ielā 16 notika kārtējais Valsts pētījumu programmas (VPP) pārskata seminārs, šoreiz tas bija veltīts 9. projekta „Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība" rezultātiem.

Semināra darba kārtībā bija šādas prezentācijas:

Imūnsupresējošo vīrusu (HIV, hepatīta, gripas vīrusu) un saimniek-organisma mijiedarbības mehānismi, likumsakarības un klīniskās konsekvences (Dr.habil.med. L.Vīksna) Prezentācija 

Vīrusinfekciju veicinātu autoimūno sistēmas slimību klīniskā un imunoģenētiskā izpēte, jaunu diagnostikas un terapijas pieeju izstrāde:

Bērnu tuberkulozes izsaucēja molekulārbioloģisks raksturojums, epidemioloģija, imunoģenētiskie aspekti un slimības klīniskā izpēte (Dr.med. V.Baumanis) Prezentācija 

Nozokomiālo infekciju epidemioloģija (Dr.med. U.Dumpis) Prezentācija 

Programma "Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" tiek īstenota no 2010. gada līdz 2013. gadam. Programmu finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija. Tās mērķis ir ar klīniskās medicīnas, molekulārās ģenētikas un šūnu bioloģijas, kā arī ar medicīnas ķīmijas un farmācijas metožu palīdzību multidisciplināra pētnieku konsorcija ietvaros radīt jaunas personalizētās medicīnas tehnoloģijas un ārstēšanas līdzekļus sabiedrības veselības uzlabošanai. Programmas ietvaros tiek īstenoti deviņi projekti.

izm_logo.JPG