Jaunumi

Paldies atbalstītājiem!

Lai lustīga un droša svinēšana! Līgo!!

Vēl ir dažas brīvas vietas. Piesakies!

Aicinām ārstus un ārstu palīgus uz kursiem

Paldies katram donoram

Lejuplādē aplikāciju Apturi COVID