Projekts Nr.9

Projekts nr. 9. „Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība"
 

Projekta vadītāja:

Modra Murovska, Dr. med., RSU A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Līdzvadītāji:

  • Ludmila Vīksna, Dr.habil.med., RSU profesore, Infektoloģijas katedras vadītāja, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" hepatoloģijas bloka vadītāja
  • Viesturs Baumanis, Dr.biol., Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC), LU profesors
  • Uga Dumpis, Dr.med., Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asoc.profesors

Projekta mērķis:

Ar klīniskās medicīnas, molekulārās ģenētikas un šūnu bioloģijas metožu palīdzību pētīt infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbību, lai atrastu jaunus diagnostiski nozīmīgus biomarķierus un jaunas personalizētās terapijas pieejas.

Projekta uzdevumi:

  1. Izpētīt izplatītāko un Latvijai aktuālāko imūnsupresējošo vīrusu (HIV, hepatīta A, B, C un gripas vīrusu) un saimniekorganisma mijiedarbības bioķīmiskos, imunoloģiskos, imūnģenētiskos un virusoloģiskos mehānismus, identificēt mijiedarbības galvenās likumsakarības un iezīmēt ar tām saistītās klīniskās konsekvences.
  2. Veikt vīrusinfekciju veicinātu autoimūno sistēmas slimību klīnisko un imunoģenētisko izpēti, lai noskaidrotu vīrusu iesaistes molekulāros un ģenētiskos mehānismus un identificētu jaunus, klīnikā pielietojamus biomarķierus personalizētas terapijas pieejas izstrādāšanai.
  3. Izpētīt tuberkulozes epidemioloģisko situāciju sabiedrībā un bērnu imunoloģisko statusu, lai uz pētījumu pamata dotu rekomendācijas profilaktiski epidemioloģisko pasākumu veikšanai
  4. Izpētīt biežāko nozokomiālo infekciju (ķirurģiskās brūces infekcija, pneimonija, centrālā katetra infekcija) biežumu, etioloģiju, iznākumu un arī ārstēšanas izmaksas daudzprofilu slimnīcā.