Projekts Nr.5

Projekts nr. 5. „Uz vēža cilmes šūnām mērķētu pretvēža zāļu izstrāde"

Projekta vadītāja:

Aija Linē, Dr. biol., Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (LBMC)

Projekta līdzvadītāji:

Pēteris Trapencieris, Dr. chem., Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)

Mārcis Leja, Dr. med., Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS)

Projekta mērķis:

Izstrādāt jaunu pieeju individualizētu pretvēža ārstniecības līdzekļu radīšanai, kas balstīta uz vēža cilmes šūnām kā terapeitisko mērķi.

Projekta uzdevumi:

  1. Cinka atkarīgo enzīmu inhibitoru dizains un sintēze; jaunu Zn kompleksējošu funkcionālo grupu meklējumi un sintēzes metožu optimizācija to ievadīšanai dažādās molekulās. (izpildes termiņš: 2010. - 2013. gads);
  2. Sintezēto savienojumu citotoksiskās aktivitātes (IC50) testēšana vēža šūnu līnijās un toksicitātes (LD50) pētījumi fibroblastos, in vitro enzimātiskās aktivitātes inhibīcijas testēšana (izpildes termiņš: 2010. - 2012. gads);
  3. Vēža pacientu klīniskā materiāla biobankas veidošana, slimības gaitas un terapijas efektivitātes novērtēšana, klīniskās informācijas datubāzes izveidošana un molekulāri bioloģisko datu korelēšana ar slimības gaitu katram individuālam pacientam (izpildes termiņš: 2010. - 2013. gads);
  4. Metodikas izstrādāšana dažādu potenciālo vēža cilmes šūnu populāciju izolēšanai, kultivēšanas apstākļu optimizēšana un metodikas aprobēšana cilmes šūnām raksturīgo īpašību noteikšanai un invazivitātes testēšanai, izmantojot šūnu līnijas (izpildes termiņš: 2010. gads);
  5. Potenciālo vēža cilmes šūnu populāciju izolēšana no primāriem plaušu, krūts un kuņģa vēža audiem, to raksturošana un terapeitiski nozīmīgāko cinka enzīmu ekspresijas analīze (izpildes termiņš: 2011. - 2012. gads);
  6. Audzēju šūnu pašatjaunošanās un rezistences attīstības molekulāro mehānismu padziļināta izpēte in vitro modeļos (izpildes termiņš: 2010. - 2013. gads);
  7. Līdersavienojumu testēšana dažādās vēža cilmes šūnu populācijās, vērtējot to ietekmi uz šūnas ciklu, diferenciāciju, koloniju veidošanas spēju un invazivitāti (izpildes termiņš: 2013. gads).