24. aprīlī notiks VPP 2. projekta pārskata seminārs

19. Marts

Šā gada 24. aprīlī, pulksten 15:00, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (Rātsupītes ielā 1, mazajā zālē) notiks otrā valsts pētījumu programmas projekta „Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana" pārskata seminārs.

Semināra programma

15:00 - 15:10               
Projekta norise un aktualitātes (Jānis Kloviņš) 
15:10 - 15:30  
Citokīni (sICAM-1, sVCAM-1, sE-selectin, PAI-1, MPO, u.c.) un citi biomarķieri (HOMA-IR, neopterin, u.c.) pacientiem ar stabilu un nestabilu stenokardiju (Pēteris Tretjakovs) 
15:30 - 16:00 
Diabēta farmakoģenētika, jaunākie atklājumi pasaulē un Latvijā (Linda Tarasova) 
16:00 - 16:30     
 
Niacīna un purīnerģisko receptoru sintētisko ligandu pētījumi zāļvielu radīšanai (G.Duburs)
GPCR ligandu meklējumi hidrēto piridīnu, akridīndionu un antranilskābes  analogu  rindās (E.Bisenieks)
1H-pirolo[3,4-c]piridīn-1,3(2H)-diona un 5-karboksi-3,4-dihidropiridīn-2(1H)-ona atvasinājumi kā potenciāli niacīna receptoru agonisti (E.Loža)
Niacīna receptoru molekulārā modelēšana ligandu - hidrēto piridīnu un antranilskābes atvasinājumu optimizācijai (I. Goba)
16:30 - 16:40 
Noslēguma vārds, VPP BIOMEDICĪNA vadītājs, prof. Valdis Pīrāgs 
16:40   
Neformāla rezultātu 

Programma "Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" tiek īstenota no 2010. gada līdz 2013. gadam. Programmu finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija. Tās mērķis ir ar klīniskās medicīnas, molekulārās ģenētikas un šūnu bioloģijas, kā arī ar medicīnas ķīmijas un farmācijas metožu palīdzību multidisciplināra pētnieku konsorcija ietvaros radīt jaunas personalizētās medicīnas tehnoloģijas un ārstēšanas līdzekļus sabiedrības veselības uzlabošanai. Programmas ietvaros tiek īstenoti deviņi projekti

izm_logo.JPG