Projekts Nr.4

Projekts nr. 4. „Pārmantotā un sporādiskā vēža klīnisko, molekulāro un morfoloģisko korelāciju izpēte, agrīnas diagnostikas, terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai"

Projekta vadītājs:

Jānis Gardovskis, Dr. habil.med., RSU

Līdzvadītājs:

Edvīns Miklaševičs, Dr. biol., RSU

Projekta mērķis:

Jaunu pretvēža personalizētas medicīnas tehnoloģiju radīšana, balstoties uz genotipa un vides faktoru mijiedarbības analīzi un pacientu grupu ģenētiskām īpatnībām, lai mazinātu saslimšanu ar vēzi, racionāli izmantotu terapijas līdzekļus un uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti.

Projekta uzdevumi:

1.      Endogēno un eksogēno faktoru analīze, lai mazinātu saslimšanu ar vēzi un uzlabotu terapijas efektivitāti un pacientu dzīves kvalitāti:

1.1    Genoma toksisko faktoru ietekme uz vidējās un zemas penetrances gēnu lomu saslimšanā ar vēzi;

1.1.1        Radiācijas ietekme uz CHEK2, NOD2 u.c. gēnu mutāciju penetranci prostatas vēža gadījumos (2010. - 2012.);

1.1.2        Vidējās penetrances gēnu mutāciju nēsātāju saslimšana saistībā ar kaitīgiem ieradumiem (2010. - 2013.);

1.2    Estrogēna katabolisma gēnu polimorfisma un ekspresijas ietekme uz saslimšanas biežumu un terapijas efektivitāti (2011. - 2013.)

1.3    Nieres šūnu vēža epidemioloģiskais izvērtējums Latvijā;

1.3.1        Galveno morfoloģiski ģenētisko nieru vēža tipu identifikācija un raksturojums (2010. - 2011.);

1.3.2        Identificēt pārmantota nieres šūnu vēža un ar VHL mutāciju saistīto saslimšanu iedzīvotāju riska grupas Latvijā (2010. - 2013.).

1.4    BRCA1 un BRCA2 mutāciju nēsātāju sociālbioloģisko un preventīvo faktoru analīze, kas palielina viņu saslimšanas vecumu, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm (2011. - 2013.).

2.      Diferencēt vēža molekulāri bioloģiskās grupas un izstrādāt efektīvu individualizētu mērķterapiju:

2.1    Terapijas efektivitātes salīdzinājums krūts un olnīcu vēža pacientēm ar mutācijām BRCA1/2
gēnos un bez tām;

2.2    Mikrosatelītu un signālu pārnesē iesaistīto gēnu (APC, KRAS, EPHA3) mutāciju analīze kolorektālā vēža pacientiem saistībā ar terapijas efektivitāti (2011. - 2013.);

2.3    MSH2, MSH6 un MLH1 mutāciju analīze pārmantota endometrija vēža un HNPCC pacientiem (2011. - 2013.).