Projekts Nr.7

Projekts nr. 7. „DNS, RNS, proteīnu, peptīdu un mazmolekulāro medicīnisko preparātu piegādes sistēmas izstrādāšana"

Projekta vadītāja:
Tatjana Kozlovska, Dr.habil.biol. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projekta līdzvadītāji:

 • Gunārs Duburs, Dr.habil.ķīm., Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
 • Regīna Renhofa, Dr.chem, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot tehnoloģijas platformu, kas varētu tikt izmantota dažādu terapeitisku gēnu (DNS un/vai RNS veida), siRNA, proteīnu, peptīdu un mazmolekulāro aktīvo vielu mērķtiecīgai nogādei šūnu organellās (in vitro) un audos (in vivo) pirmkārt, pretvēža terapijā.

Platforma paredz:

 1. alfavīrusu vektoru un alfavīrusiem līdzīgo daļiņu pielietošanas sfēras palielināšanu gēnu terapijā, konstruējot jaunus alfavīrusu vektorus ar iebūvētiem terapeitiskiem gēniem un nodrošinot efektīvu alfavīrusu vektoru un alfavīrusiem līdzīgo daļiņu piegādi specifiskajām šūnām ar mākslīgu micellu palīdzību;
 2. bioloģiski aktīvu vielu - DNS, RNS, ODN, peptīdu, mazmolekulāro ārstniecisko vielu un neorganisko substanču piegādes līdzekļus izveidošanu, kas ir neinfektīvo vīrusiem līdzīgo daļiņu nanokonteineri, apgādāti ar spēju ienest savu saturu noteikta veida cilvēka izcelsmes šūnās (piemēram, vēža).

Projekta uzdevumi:

 1. Konstruēt alfavīrusu (Semliki, Sindbis) vektorus jaunu pretvēža vakcīnu u terapeitisko preparātu kandidātu izveidošanai;
 2. Pārbaudīt rekombinanto alfavīrusu replikonu ekspresijas efektivitāti šūnu kultūrās;
 3. Pārbaudīt rekombinanto alfavīrusu replikonu ekspresijas efektivitāti in vivo eksperimentālo dzīvnieku (peļu) modeļos;
 4. Noteikt potenciālo vakcīnu efektivitāti dzīvnieku (peļu) modeļos;
 5. Panākt efektīvu RNS un DNS vektoru pārnesi dažādās šūnu kultūrās in vitro;
 6. Panākt ilgtspējīgu izvēlēto gēnu ekspresiju mērķa šūnās in vitro un in vivo - izmantojot jauna tipa alfavīrusu vektorus (ar nomāktu replikācijas spēju un zemāku citotoksicitāti);
 7. Piemeklēt optimālus micellas vai liposomas veidojošos savienojumus alfavīrusiem līdzīgu daļiņu pārnesei mērķa šūnās un audos - mērķtiecīgi analizējot OSI sintezēto gēnu transportēšanas līdzekļu bioloģisko aktivitāti un citotoksicitāti.
 8. Izveidot noteiktas adreses nesošas VLD ar gēnu inženierijas metodēm pagarinot dabiskos kapsīdu strukturālos proteīnus vai radot virsmas mutantus adrešu ķīmiskai piešūšanai.
 9. Izpētīt šo VLD rekonstrukcijas un pakošanas iespējas ;
 10. Radīt produktus- ar mRNS, oligonukleotīdiem , antibiotikām, nanomagnētiem iepakotas, specifiskas šūnu pazīšanas adreses nesošas nanodaļiņas augšminēto materiālu piegādei šūnās.
 11. Amfifīlo savienojumu konstruēšana un sintēze liposomu un bolasomu veidošanai.
 12. Peptīdu tipa adreses daļas konstruēšana un konjugātu ar amfifīliem savienojumiem iegūšana.
 13. Amfifīlo savienojumu pētījumi lipīdu slānī, nanoagregātu veidošanās un uzbūves pētījumi.
 14. Gēnu transfekcijas aktivitātes noteikšana (sadarbībā ar BMC)
 15. Citotoksiskās aktivitātes noteikšana, toksicitātes pētījumi un ietekmes uz doksorubicīna un 5-fluoruracila pretvēža darbības efektivitāti noskaidrošana.