Projekts Nr. 2. „Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana"

 
Projekta vadītājs:

  • Jānis Kloviņš, Dr. biol, BMC
  • Projekta līdzvadītāji:
  • Gunārs Duburs, Dr. chem, OSI 
  • Valdis Pīrāgs, Dr. med, LU/PSKUS
  • Pēteris Tretjakovs, Dr. biol., LU EKMI

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir cukura diabēta un citu ar aptaukošanos saistīto slimību makrovaskulāro komplikāciju ārstēšanā izmantoto medikamentu farmakoģenētisks izvērtējums, lai izstrādātu ar zāļu mērķproteīnu gēniem saistītus diagnostikas testus, kā arī jaunu ar G-proteīnu saistošajiem receptoriem saistītu medikamentu sintēze.

Projekta uzdevumi:

  1. Veikt klīniskos novērojumus pacientiem ar otrā tipa diabētu un metabolisko sindromu, lai noskaidrotu biguanīdu un glitazonu grupu medikamentu efektivitāti un blaknes, kā arī lai izvērtētu ar adipocītiem saistīto iekaisuma marķieru un citu adipokīnu lomu insulīna rezistences un diabētisko komplikāciju attīstībā un sniegtu individualizētas rekomendācijas diabēta pacientu ārstēšanā.
  2. Noskaidrot ģenētisko profilu gēniem, kas iesaistīti diabēta ārstēšanai lietoto medikamentu metabolismā un efekta nodrošināšanā, lai veidotu prognostiskus diagnostikas testus individualizētai medikamentu izvēlei un dozēšanai.
  3. Veikt lipolīzes/lipoģenēzes, iekaisuma faktoru un adipokīnu regulācijā iesaistīto receptoru ģenētisku un funkcionālu izpēti, lai noskaidrotu to lomu insulīna rezistences attīstībā, identificējot potenciālus zāļu iedarbības mērķus.
  4. Purinerģisko, niacīna un citu adipocītu receptoru ligandu mērķtiecīga sintēze un testēšana, lai identificētu potenciālas ārstniecības vielas dislipidēmijas, insulīna rezistences un palielinātas trombocītu agregācijas novēršanai.