Projekts Nr.6

Projekts nr. 6. „Pretvēža terapijas un vēža metastazēšanos inhibējošu medikamentu izpēte"
 

Projekta vadītājs:

Grigorijs Veinbergs, Dr.hab.ķīm., Latvijas Organiskās sintēzes institūts (LOSI)

Līdzvadītāji:

Irina Šestakova, Dr. biol. Latvijas Organiskās sintēzes institūts (LOSI)

Ainārs Leončiks, Dr. biol. Latvijas Biomedicīnas pētījumu centrs ( LBMC)

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir radīt un piedāvāt praktiskai lietošanai ātras un jaudīgas in vitro un in vivo metodes potenciālu pretvēža vielu atlasei - mērķtiecīgam skrīningam. Molekulārā līmenī tiks izstrādāti instrumenti, kas atļauj ātri un precīzi tai skaitā dzīvnieku audos konstatēt vēža šūnu izplatību un to atbildi uz ķīmijterapiju, kas ļaus būtiski palielināt pretvēža terapijas efektivitāti.

Viena no visaktuālākajām vēža ķīmijterapijas problēmām pasaulē ir šo zāļu multirezistences fenomens, kad vēža šūnas ārstēšanas procesā iegūst noturību ne tikai pret lietotajām zālēm, bet arī pret virkni citu ķīmijterapijas preparātu. No otras puses, vairumam šobrīd lietojamo preparātu ir izteikti nevēlami toksiskie blakus efekti. Tāpēc programmas ietvaros paredzēts koncentrēties uz pretvēža vielu meklējumiem ar zemu indīguma pakāpi.

Projekta uzdevumi:

  1. Izmantojot specifiskas krāsvielas MTT (3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltertrazolija bromīds) un kristālvioleto (CV) tiks analizēts jaunsintezēto vielu citotoksiskais efekts in vitro (inhibīcijas koncentrāciju IC50) uz cilvēka fibrosarkomas HT-1080 un peles hepatomas MG22 šūnu līnijām;
  2. Efektīvākie savienojumi tālāk tiks pārbaudīti uz asinsvadu veidošanās inhibēšanas spēju matrigēlā, izmantojot cilvēka nabas saites vēnas endotēlija šūnu līniju HUVEC;
  3. Efektīvākos savienojumus pārbaudīs pēc to spējas inhibēt metastazēšanās procesu, izmantojot matrigēla membrānas pārklātas ar peļu melanomas šūnu līniju B16-GFP.
  4. Singleta stāvoklī ierosinātā skābekļa koncentrācijas šūnu vidē spektrofometriska noteikšana.
  5. Singleta stāvoklī ierosinātā skābekļa pretvēža efekta noteikšana in vitro.
  6. Metaloproteināzes aktivitātes mērīšana jaunsintezētu inhibitoru klātbūtnē.