Par Valsts pētījumu programmas rezultātu izvērtēšanas konferenci

19. Marts

Šā gada 26. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā, Valsts pētījumu programmas (VPP) rezultātu izvērtēšanas konferencē tika prezentēti VPP Biomedicine projektu 2012. gada rezultāti, ar ko konferences dalībniekus iepazīstināja profesors Valdis Pīrāgs, VPP Biomedicine vadītājs.

Konference sakās ar izstādes „Valsts pētījumu programmās paveiktais 2012. gadā" atklāšanu, bet konferences pirmās dienas daļu noslēdza VPP Biomedicine prezentācija par sabiedrības veselību.

VPP Biomedicine svarīgākie sasniegumi 2012. gadā

VPP Biomedicine prezentācija par 2012. gadā sasniegtajiem rezultātiem

Programma "Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" tiek īstenota no 2010. gada līdz 2013. gadam. Programmu finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija. Tās mērķis ir ar klīniskās medicīnas, molekulārās ģenētikas un šūnu bioloģijas, kā arī ar medicīnas ķīmijas un farmācijas metožu palīdzību multidisciplināra pētnieku konsorcija ietvaros radīt jaunas personalizētās medicīnas tehnoloģijas un ārstēšanas līdzekļus sabiedrības veselības uzlabošanai. Programmas ietvaros tiek īstenoti deviņi projekti

izm_logo_0.JPG