Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

eMedic – telemedicīnas un diabēta ārstniecības attīstība

 

     

eMedic - telemedicīnas un diabēta ārstniecības attīstība (e-Medic)
Developing New Practices for Teleconsultation and Diabetes


Projekts tiek īstenots no 2011.gada līdz 2013. gada decembrim. Projekta kopējais budžets 2,17 miljoni eiro, no tiem - 1,8 miljoni saņemti no Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A 2007-2013 programmas.

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķis ir uzlabot un modernizēt veselības aprūpes procesu, attīstīt jaunu e-pakalpojumu izveidi - moderno tehnoloģiju izmantošanu un novērošanas metožu ieviešanu veselības aprūpē. Divu gadu laikā projekta partneri īstenos šādus projekta uzdevumus:

 • izveidot kvalitatīvu un finansiāli izdevīgu virtuālā servisa modeli pašaprūpes un mājas novērojumu veikšanai;
 • samazināt poliklīniku noslogojumu, izmantojot attālināto ārstēšanas procesu;
 • pierādīt attālinātā e-veselības procesa finansiālo izdevīgumu;
 • apmācīt un iesaistīt veselības un sociālās aprūpes darbiniekus (kā arī studentus) tehnoloģisko inovāciju izmantošanā;
 • izmantot pārrobežu sadarbību, lai kopīgi risinātu problēmas, kas aktuālas Baltijas jūras reģionā.
 • Projekta aktivitātes
 • esošo e-veselības tehnoloģiju izpēte un novērošanas metožu izvērtēšana;
 • pētījumu par pacientu vajadzībām veikšana;
 • vienotas diabēta un pediatrijas pacientu datu bāzes izveide;
 • veselības un sociālās aprūpes darbinieku apmācības;
 • pašaprūpes pilotprojekta izstrāde un ieviešana.
 • Novērošanas iekārtas, telemedicīnas izmantošana ir nepieciešamas, lai efektīvi nodrošinātu pašaprūpes atbalstu. Projekts eMedic norisinās, ņemot vērā citos projektos gūto pieredzi un apvienojot dažādu nozaru pārstāvjus projekta plānošanā, apmācībās un e-risinājumu attīstīšanā.

Lai uzlabotu un modernizētu veselības aprūpes procesu, projekta eMedic gaitā tiks attīstīts un nostiprināts jauns e-pakalpojums - moderno tehnoloģiju izmantošana un novērošanas metožu ieviešana veselības aprūpē. Lai veicinātu izpratni par šādas metodes efektivitāti un pielietojumu ārstēšanā, projekta ietvaros notiks lauka pētījumi, prototipu ieviešana un izvērtēšana, tehnoloģiju izpēte un personāla apmācības, pilotprojekta ieviešana projekta partnervalstīs - Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un Latvijā. Katrā no valstīm tiks veikta atsevišķa projekta daļa. Latvijā, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā tiks veikta attālinātā pacientu novērošana un pašaprūpes (self-treatment) veicināšanas pasākumi.

Projekta partneri

Projektā kopā strādās seši partneri no Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Latvijas:

PSKUS projekta komanda

Lauma Zariņa

 

                                                            

 

 

 

Medicīniskā koordinatore

 

Jeļizaveta Sokolovska Medicīniskā
koordinatore

 

 

Kristīne Geldnere

 

 

Endokrinoloģe

 

 

 

Natālija Fokina

 

 

 

 

 

Endokrinoloģe

 

 

 

 

Una Gailiša

 

 

 

Endokrinoloģe

 

 

 

Revita Gaišuta

 

 

 

 

 

Medicīnas 
māsa 

 

                                 

 

 

Madara Grīnšteine

 

 

Projekta vadītāja, pētniece

 

 

Līga Grudule                       

 

 

Projekta 
koordinatore

Vineta Vaivode Projekta 
koordinatore
 

 

 

Ieva Vītola

 

 

 

 

E-veselības
speciāliste

 

Līga Rancāne Podologs, Vidzemes reģionālā slimnīca
Ilona Ivanova Podologs, Jēkabpils reģionālā slimnīca
Karīna Šoka

 

Projekta ekonomists

 

 

Mārtiņš Seļivanovs

IT speciālists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti:

Projektu vadības nodaļas tālrunis: +371 67069785

Saites

eMedic mājas lapa

Centrālās Baltijas jūras programmas mājas lapa

Ziņas

Stradiņa slimnīcas diabēta ārsti apgūst iemaņas telemedicīnā

Iegūta pieredze diabēta aprūpē Karolinska Universitātes slimnīcā

Ar Somijas pieredzi diabēta pacientu aprūpē

Aktualitātes eMedic projektā

eMedic projektam sava mājas lapa

VARAM piešķir līdzfinansējumu projekta eMedic īstenošanai