eMedic projektam sava mājas lapa

20. Marts

Atklāta projekta „eMedic - telemedicīnas un diabēta ārstniecības attīstība" (eMedic) mājas lapa internetā. Tajā ikviens var iepazīties ar jaunumiem projekta ieviešanā katrā no projekta dalībvalstīm.

Mājas lapu projekta ietvaros izstrādājusi projekta komunikācijas komanda, un tās vadītājs Riku Nāsanens (Riku Näsänen) cer, ka mājas lapa tiks regulāri atjaunota un papildināta ar jaunumiem, rakstiem un cita veida informāciju par projektā notiekošo.

Projekta mājas lapas adrese ir http://www.emedicproject.eu.

„eMedic - telemedicīnas un diabēta ārstniecības attīstība" ir Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas projekts. Projekta mērķis ir uzlabot un modernizēt veselības aprūpes procesu, attīstīt jaunu e-pakalpojumu izveidi - moderno tehnoloģiju izmantošanu un novērošanas metožu ieviešanu veselības aprūpē.

Lai uzlabotu un modernizētu veselības aprūpes procesu, projekta eMedic gaitā tiks attīstīts un nostiprināts jauns e-pakalpojums - moderno tehnoloģiju izmantošana un novērošanas metožu ieviešana veselības aprūpē.

Projekts tiek īstenots no 2011. gada līdz 2013. gada decembrim. Projekta kopējais budžets ir 2 306 342 eiro, no tiem - 1 779 214 eiro ir Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas finansējums.