Iegūta pieredze diabēta aprūpē Karolinska Universitātes slimnīcā

20. Marts

Augusta beigās Stradiņa slimnīcas Endokrinoloģijas centra ārstam - endokrinologam Natālijai Fokinai un diabēta aprūpes māsai Revitai Gaišutai pēc profesora Kurta Andersona (Kurt Gerok Andersson) uzaicinājuma bija iespēja gūt pieredzi diabēta pēdu aprūpē Karolinska Universitātes slimnīcā, Zviedrijā.

Diabēta pēdu aprūpes organizācijas uzlabošana ir viens no Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A 2007-2013 programmas projektā „eMedic - telemedicīnas un diabēta ārstniecības attīstība" (eMedic) izvirzītajiem uzdevumiem. Stradiņa slimnīcas pārstāvēm nedēļas laikā bija iespēja novērot kolēģu darbu diabēta pacientu sekundārās aprūpes organizācijā, iegūt teorētiskas zināšanas par multidisciplināras komandas darbu, kā arī praktiski piedalīties pacientu aprūpē, kam pastāv diabēta izraisītais pēdu bojājums.

  Dr. Kurts Andersons, Dr. Natālija Fokina un Virsmāsa Revita Gaišuta Karolinsk Universitātes slimnīcā.

Multidisciplināra diabēta pēdas aprūpes komanda Karolinska Universitātes slimnīcā tika izveidota pirms 20 gadiem, un tās darba efektivitāte izpaudās straujā amputāciju skaita samazināšanās jau pirmajos gados pēc darba uzsākšanās. Komanda sastāv no endokrinologa, infektologa, podologa, ortopēda un asinsvadu ķirurga, kas kopīgi konsultē pacientus ar diabēta pēdas problēmu. Ir pieejama bakteriologiskā izmeklēšana, asinsvadu doplerogrāfija, angiogrāfija, pēdu Rtg/ MRI, ko var izdarīt ātri un rezultātus apskatīt pacientu datu bāzē kopīgas vizītes laikā.

Pašlaik tiek plānots izveidot līdzīgu darba komandu arī Stradiņu slimnīcā, lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi mūsu diabēta pacientiem, veicinātu speciālistu pieejamību, samazinātu amputāciju skaitu, uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti.

Dr. Natālijai Fokinai (no kreisās) un Virsmāsai Revitai Gaišutai bija iespēja apskatīt dažādus klīniskos gadījumus.

R. Gaišuta arī uzteic Karolinska Universitātes slimnīcas labi izstrādāto pacientu datu bāzi, kur katras jomas speciālists var redzēt konkrēta diabēta pacienta vēsturi un viņa ārstēšanas attīstību.

Šis bija jau otrs pieredzes un mācību brauciens, kas norisinājās projekta eMedic ietvaros. Martā N. Fokina un R. Gaišuta kopā ar pēdu aprūpes māsām no Vidzemes un Jēkabpils reģionālajām slimnīcām piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Turku Universitātes slimnīcu un Kārinas Primārās aprūpes centru Somijā.