Stradiņa slimnīcas diabēta ārsti apgūst iemaņas telemedicīnā

20. Marts

      

Pirmdien, 10. decembrī, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā (PSKUS) viesojās igauņu uzņēmuma ELIKO pārstāvji, kuri ir atbildīgi par web portāla (PHRbox) izveidošanu un pielāgošanu veselības aprūpes personālam un pacientiem eMedic projekta ietvaros. Viesošanās laikā notika ārstu apmācības; un viņi tika informēti par PHRbox izmantošanu gan no ārstu, gan pacientu lietotāju puses.

Web portāls ārstiem dod iespēju sastādīt un izveidot sistēmā pacienta aprūpes plānu, sazināties ar saviem pacientiem un aplūkot pacientu datus, un iegūt atskaites par tiem. Savukārt pacientiem web portāls ļaus ievadīt nepieciešamos datus un sazināties ar ārstu. Apmācību ietvaros tika izmēģināta arī PHRbox aplikācija viedtālrunī, ievadīti dati, pieslēdzot tam glikometru un asinsspiediena mērītāju.

Ieva Vītola, projekta eMedic e-veselības speciāliste stāsta, ka pavisam drīz, 2013. gada sākumā, projektā iesaistītie pacienti tiks apmācīti, kā rīkoties ar telefonu, glikometru un asisnspiediena mērītāju. „Parādīsim kā ievadīt datus caur telefona aplikāciju, izmantojot weblapu. Apmācība plānota divu stundu garumā, puse no laika būs veltīta tam, kā darboties ar PHRbox un izsniegtajām ierīcēm, bet otra puse laika - ārsta un diabēta māsas apmācībai un pacienta datu apkopošanai."

Iepriekš aprakstītās aktivitātes ir sākums projekta „eMedic - telemedicīnas un diabēta ārstniecības attīstība" pilotpētījumam, kas ilgs vienu gadu. Tā ietvaros tiks izmantotas telemedīciīnas iekārtas, lai nodrošinātu pašaprūpes iespējas diabēta pacientiem.

Projekta ietvaros jau veiktas tādas aktivitātes kā pieredzes apmaiņas un mācību braucieni uz Somiju un Zviedriju, tāpat diabēta ārsti un aprūpes māsas izveidojušas pilotpētījuma dalībnieku sarakstu.

Projekta mērķis ir uzlabot un modernizēt veselības aprūpes procesu, attīstīt jaunu e-pakalpojumu izveidi - moderno tehnoloģiju izmantošanu un novērošanas metožu ieviešanu veselības aprūpē. Divu gadu laikā projekta partneri īstenos šādus projekta uzdevumus: izveidot kvalitatīvu un finansiāli izdevīgu virtuālā servisa modeli pašaprūpes un mājas novērojumu veikšanai; samazināt poliklīniku noslogojumu, izmantojot attālināto ārstēšanas procesu; pierādīt attālinātā e-veselības procesa finansiālo izdevīgumu; apmācīt un iesaistīt veselības un sociālās aprūpes darbiniekus (kā arī studentus) tehnoloģisko inovāciju izmantošanā; izmantot pārrobežu sadarbību, lai kopīgi risinātu problēmas, kas aktuālas Baltijas jūras reģionā.eMedic

personāla apmācības Stradiņa slimnīcas 8. korpusā