Aktualitātes eMedic projektā

20. Marts

Šī mēneša sākumā, no 7. līdz 9. martam, Karolinskas Universitātes slimnīcā, Zviedrijā norisinājās projekta „eMedic - telemedicīnas un diabēta ārstniecības attīstība" (e-Medic)kārtējā darba grupas sanāksme.

 Foto: Rustam Nabiev

Uz darba grupas tikšanos no Stradiņa slimnīcas devās projekta vadītāja Madara Grīnšteine, medicīniskā koordinatore Lauma Zariņa un e-veselības speciāliste Ieva Vītola.

Darba grupu sanāksmes laikā tika prezentētas jaunākās projekta aktualitātes, piemēram, PENG modelis un tā izmantošana. PENG modelis domāts diabēta attālinātā monitoringa pilotprojekta novērtēšanai. Tāpat tika plānotas tālākās aktivitātes un izvirzīti to īstenošanas termiņi.

Projekta dalībnieces atzīst, ka šis ir bijis vērtīgs brauciens: „Saņēmām ne tikai uzslavas par projekta virzību Latvijā, bet tika uzsāktas arī sarunas par ciešāku sadarbību ar projekta partneriem." Sanāksmes laikā notikušas sarunas par Igaunijas pārstāvju viesošanos Rīgā, lai iepazīstinātu Latvijas projektā iesaistīto ārstniecības personālu ar PHRbox funkcionalitātēm un iespējām. Tika veiktas arī iestrādes sadarbības modelim ar Karolinskas universitātes slimnīcas pārstāvjiem diabētisko čūlu aprūpes nodrošināšanai un vietējo speciālistu apmācībai.

Nākamā projekta darba grupas tikšanās notiks Rīgā, šā gada jūnijā.

Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A 2007-2013 programmas projekts eMedic Stradiņa slimnīcā tiek īstenots no 2011. līdz 2013. gada decembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot un modernizēt veselības aprūpes procesu, attīstīt jaunu e-pakalpojumu izveidi - moderno tehnoloģiju izmantošanu un novērošanas metožu ieviešanu veselības aprūpē.