VARAM piešķir līdzfinansējumu projekta eMedic īstenošanai

20. Marts

2012. gada 31. janvārī tika parakstīts līgums starp Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu (PSKUS) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „eMedic - telemedicīnas un diabēta ārstniecības attīstība" īstenošanai.

Lēmums par PSKUS projekta atbalstīšanu tika pieņemts VARAM pēc PSKUS iesnieguma par valsts budžeta finansējuma pieprasījumu Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība" Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta īstenošanai.

Projekta eMedic koordinatore Līga Grudule norāda, ka līgums ir vērā ņemams atslogojums slimnīcas līdzfinansējuma apjomam, proti, VARAM finansējums dos 5% no projekta kopējā finansējuma, kas PSKUS līdzfinansējumu samazina no 16 līdz 11 procentiem.

 

Projekta komanda kick-off pasākumā 2011.gada oktobrī, Rīgā

„eMedic - telemedicīnas un diabēta ārstniecības attīstība" ir Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas projekts. Projekta mērķis ir uzlabot un modernizēt veselības aprūpes procesu, attīstīt jaunu e-pakalpojumu izveidi - moderno tehnoloģiju izmantošanu un novērošanas metožu ieviešanu veselības aprūpē.

Lai uzlabotu un modernizētu veselības aprūpes procesu, projekta eMedic gaitā tiks attīstīts un nostiprināts jauns e-pakalpojums - moderno tehnoloģiju izmantošana un novērošanas metožu ieviešana veselības aprūpē.

Projekts tiek īstenots no 2011. gada līdz 2013. gada decembrim. Projekta kopējais budžets 2 306 342 eiro, no tiem - 1 779 214 eiro ir Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas finansējums.