Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Orgānu transplantācijas koordinēšanas attīstība Eiropas Savienībā (ACCORD)

 

 

Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation throughout the European Union

 

Projekts tiek īstenots no 2012. gada maija līdz 2015. gada maijam.

2011. gada pavasarī Stradiņa slimnīca un Transplantācijas centrs tika uzaicināts piedalīties Eiropas Komisijas Sabiedrības Veselības programmas finansētā projektā kopā ar pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu veselības aprūpes organizācijām un transplantācijas centriem.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir, pamatojoties uz Eiropas Savienības izdoto direktīvu (2010/53/EU) un sagatavoto darbības plānu, izveidot vienotus standartus orgānu transplantācijas kvalitātes nodrošināšanai visās ES dalībvalstīs, izstrādājot vadlīnijas dzīvo orgānu donoru reģistra izveidei un uzturēšanai, kā arī transplantācijas koordinatoru un intensīvās terapijas speciālistu sadarbībai, lai veicinātu orgānu donoru pieejamību.

Projekta aktivitātes Stradiņa slimnīcā:

  • dzīvo orgānu donoru reģistra izveide un vadlīniju izstrāde dzīvo orgānu donoru uzraudzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai;
  • sadarbības uzlabošana starp intensīvas terapijas nodaļām un transplantācijas koordinatoriem, izstrādājot vadlīnijas sadarbības uzlabošanai un kritērijus donoru atbilstības novērtēšanai, lai novērstu potenciālo donoru zaudēšanu.

Projekta partneri

Kopumā projektā iesaistījušies 23 asociētie projekta partneri (ārstniecības iestādes, orgānu donoru un transplantācijas organizācijas, kā arī nevalstiskās organizācijas) no tādām ES valstīm kā - Itālija, Nīderlande, Lielbritānija, Francija, Vācija, Polija, Grieķija, Bulgārija, Zviedrija, Portugāle, Čehija, Horvātija, Igaunija, Ungārija, Rumānija, Malta, Slovēnija, Lietuva, Īrija, Norvēģija, Kipra un Latvija.  

Projekta vadošais partneris ir nacionālā transplantācijas organizācija Spānijā (Organizacion Nacional de Transplantes)

Projekta komanda PSKUS

Vineta Vaivode (Projektu vadības nodaļa)

Eva Šteina (Latvijas Transplantācijas centrs)

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets sastāda gandrīz 2,5 miljonus EUR, ES līdzfinansējums ir gandrīz 1,5 miljoni EUR, savukārt Stradiņa slimnīcas budžets šim projektam ir 48 564 EUR, no kuriem 40% jeb 19 426 EUR ir slimnīcas līdzfinansējums.

Kontakti

Mājas lapa: ACCORD

Projektu vadības nodaļas tālrunis: 67069785