Latvijas Transplantācijas centrs

Transplantoloģija Latvijā kā zinātniskās darbības virziens savu aizsākumu radusi tieši Stradiņa slimnīcā. Centrā strādā un praktizē vairāki zinātņu doktori,  rezidentūrā mācās jaunie ārsti - speciālisti.
Ārstiem, kas atbild par donoru atklāšanu, viņu izmeklēšanu, orgānu izņemšanu un sagatavošanu pārstādīšanai, ir jābūt gataviem strādāt un operēt jebkurā diennakts laikā.

Latvija patiešām var lepoties ar Latvijas Transplantācijas centra (LTC) darbības rezultātiem visas medicīnas nozares kontekstā. Veikto operāciju skaita ziņā uz vienu miljonu iedzīvotāju Latvija ieņem 5.-6.vietu Eiropā, konkurējot šajā ziņā ar ASV un Vāciju.
Latvijas likumdošana paredz, ka orgānus pārstādīšanai atļauts ņemt no dzīviem, brīvprātīgiem donoriem vai mirušiem, ja viņi to nav aizlieguši dzīves laikā. Donora sirds pacientam jāpārstāda ne vēlāk kā četru stundu laikā pēc donora nāves, bet niere - 24 stundu laikā. Respektīvi, lai orgānu transplantācijas veiksmīgi izdotos, nepieciešami ne vien lieliski profesionāli ķirurgi, bet arī precīza un noteikta glābšanas un medicīnisko dienestu darba organizācija un koordinācija.

Latvijas Transplantācijas centrs veic hroniskas hemodialīzes ambulatori un stacionārā, nieres transplantācijas un pēcoperācijas novērošanu, "asinsvadu pieejas" izveidi, gatavojoties nieres aizstājterapijai, nieru funkciju bojājuma smaguma novērtēšanu.

"BaltTransplant" Latvijas nodaļa nodarbojas ar transplantācijas "gaidīšanas saraksta" izveidi, orgānu donoru atklāšanu, popularizē transplantāciju sabiedrībā, veido donoru, recipientu un transplantēto pacientu reģistru. Tā darbojas starptautiskās apvienības "BaltTransplant" sastāvā.


Centra vadītāja p.i. dr. med. Jānis Jušinskis
Virsmāsa - Anita Znotiņa

2. nieru transplantācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs - Jānis Bicāns

31. hroniskās hemodialīzes nodaļa
Nodaļas vadītāja - Ināra Ādamsone
Nodaļas virsmāsa - Dagnija Pamata

"BaltTransplant" Latvijas nodaļa
Nodaļas vadītājs - Jānis Jušinskis

Transplantācijas centra Laboratorijas nodaļa


Centrs atrodas 23. korpusa 1. stāvā