EU-JAMRAI

EUjamrai_WebBanner_728x90_300dpi.jpg

Slimnīcā tiek īstenots starptautisks projekts "Antimikrobā rezistence un ar veselības aprūpi saistītās infekcijas"

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ar Veselības ministrijas atbalstu ir nominēta piedalīties Eiropas Komisijas 3. veselības programmas līdzfinansētajā vienotajā rīcībā Nr. 2.2.4.1. “Antimikrobā rezistence un ar veselības aprūpi saistītās infekcijas” (Joint Action Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections (JAMRAI)). Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada septembra līdz 2020.gada septembrim.

Slimnīca projektā darbojas asociētā partnera statusā un ir iesaistījusies projekta darba grupā par ar veselības aprūpi saistītām infekcijām (Work package 6 Policies for prevention of HCAI-associated infection under a One Health approach).  Darba grupas mērķis ir izstrādāt vadlīnijas infekciju novēršanai un kontrolei, pastiprināti veicot HCAI uzraudzību un organizējot atbilstošu veselības aprūpes darbinieku apmācību, kur šis darbs palīdzētu izveidot efektīvu un īstenojamu kontroles programmu. 

Kopumā Vienotās rīcības īstenošanai no EK 3. Veselības programmas ir piešķirti vairāk kā 4 miljoni euro un tās īstenošana paredzēta 36 mēnešu laikā no finansējuma līguma parakstīšanas. Slimnīcas kopējais budžets paredzēts 37 268 EUR, no kuriem EK 3. veselības programma nodrošina finansējumu līdz 60% no kopējām projekta izmaksām un 40 % tiks finansēti no slimnīcas līdzekļiem. 

PSKUS projekta komanda:

Projekta zinātniskais vadītājs - prof. Uga Dumpis;

Medicīniskais personāls: Dr.Aija Vilde un infekciju kontroles māsa Elīna Languša;

Projekta administratīvais koordinators - Līga Grudule.

 

Kontakti:

Projektu vadības daļas tālrunis: 6706 9785

Projekta mājas lapa:

https://eu-jamrai.eu/