Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

EU-JAMRAI

EUjamrai_WebBanner_728x90_300dpi.jpg

Slimnīcā tiek īstenots starptautisks projekts "Antimikrobā rezistence un ar veselības aprūpi saistītās infekcijas"

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ar Veselības ministrijas atbalstu piedalās Eiropas Komisijas 3. veselības programmas līdzfinansētajā vienotajā rīcībā Nr. 2.2.4.1. “Antimikrobā rezistence un ar veselības aprūpi saistītās infekcijas” (Joint Action Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections (JAMRAI)). Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada septembra līdz 2021.gada februārim.

Slimnīca projektā darbojas asociētā partnera statusā un ir iesaistījusies projekta darba grupā par ar veselības aprūpi saistītām infekcijām (Work package 6 Policies for prevention of HCAI-associated infection under a One Health approach).  Darba grupas mērķis ir izstrādāt vadlīnijas infekciju novēršanai un kontrolei, pastiprināti veicot HCAI uzraudzību un organizējot atbilstošu veselības aprūpes darbinieku apmācību, kur šis darbs palīdzētu izveidot efektīvu un īstenojamu kontroles programmu. 

PSKUS projekta komanda:

  • Projekta zinātniskais vadītājs - prof. Uga Dumpis;
  • Medicīniskais personāls: Dr.Aija Vilde un infekciju kontroles māsa Jeļena Urbēna un Elīna Languša;
  • Projekta administratīvais koordinators - Līga Grudule un Aiva Jakovela

Projekta rezultātā PSKUS mainīja klīnisko praksi un iegādājās slēgtās katetra sistēmas, tādējādi uzlabojot pacientu aprūpes kvalitāti, samazinot infekciju risku un ar tām saistītās komplikācijas. Ja tiek novērsta bakteriāla infekcija, pacientam nav nepieciešams lietot antibiotikas, ir īsāks hospitalizācijas laiks un ātrāka atveseļošanās. Papildus, nelietojot antibiotikas, tiek novērsta antibakteriālās rezistences (nejūtības) attīstība, kas nozīmē, ka tās būs pieejamas situācijā, kad tiešām būs nepieciešama. Latvijā šī prakse pagaidām ir ieviesta tikai PSKUS.

Vēl gaidāms projekta noslēguma pasākums - noslēguma konference, kas notiks 2021.gada 11.un 12. februāri. Programma un reģistrēšanās:https://eu-jamrai.eu/eu-jamrai-final-conference/

EU-JAMRAI projekts kopumā ir daudz plašāks, kurā saistībā ar infekciju slimībām pētīja arī antimikrobo rezistenci. Projekta ietvaros tika radīts pirmais starptautiskais antibiotiku rezistences simbols, lai padarītu redzamāku antibiotiku efektivitātes zaudēšanas nopietno ietekmi sabiedrībā kopumā.

Projektā arī radīta App Micro-Combat. Tā ir kāršu spēle, kurā bērni un jaunieši aicināti iejusties ārstu, pētnieku un veselības aprūpes personāla ādā un novērst iedzīvotāju saslimšanu.

Kopumā Vienotās rīcības īstenošanai no EK 3. Veselības programmas ir piešķirti vairāk kā 4 miljoni euro un tās īstenošana paredzēta 36 mēnešu laikā no finansējuma līguma parakstīšanas. Slimnīcas kopējais budžets paredzēts 38 886 EUR, no kuriem EK 3. veselības programma nodrošina finansējumu līdz 60% no kopējām projekta izmaksām un 40 % tiks finansēti no slimnīcas līdzekļiem. 

Kontakti:

Projektu vadības daļas tālrunis: 6706 9785

Projekta mājas lapa:

https://eu-jamrai.eu/