EU-JAMRAI

EUjamrai_WebBanner_728x90_300dpi.jpg

Slimnīcā tiek īstenots starptautisks projekts "Antimikrobā rezistence un ar veselības aprūpi saistītās infekcijas"

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ar Veselības ministrijas atbalstu ir nominēta piedalīties Eiropas Komisijas 3. veselības programmas līdzfinansētajā vienotajā rīcībā Nr. 2.2.4.1. “Antimikrobā rezistence un ar veselības aprūpi saistītās infekcijas” (Joint Action Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections (JAMRAI)) 

Slimnīca projektā darbosies asociētā partnera statusā un iesaistīsies projekta 6. darba grupā par ar veselības aprūpi saistītām infekcijām (Work package 6 Policies for prevention of HCAI-associated infection under a One Health approach).

Kopumā Vienotās rīcības īstenošanai no EK 3. Veselības programmas ir piešķirti vairāk kā 4 miljoni euro un tās īstenošana paredzēta 36 mēnešu laikā no finansējuma līguma parakstīšanas. Slimnīcas kopējais budžets paredzēts 37 268 EUR, no kuriem EK 3. veselības programma nodrošina finansējumu līdz 60% no kopējām projekta izmaksām un 40 % tiks finansēti no slimnīcas līdzekļiem. Projektu plānots uzsākt šī gada septembrī.

PSKUS projekta komanda:

Projekta medicīniskais koordinators - Prof. Uga Dumpis (Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs);

Projekta administratīvais koordinators - Līga Grudule (Projektu vadītāja).

Kontakti:

Projektu vadības daļas tālrunis: 6706 9785

Projekta mājas lapa:

https://eu-jamrai.eu/