Ķirurģijas klīnika

Ķirurģijas klīnika veic akūtu un plānveida ķirurģisko pacientu aprūpi, tai skaitā onkoloģisko, endokrīno, gastroenteroloģisko, koloproktoloģisko un mamoloģisko slimnieku ķirurģisko aprūpi.
Lasīt vairāk

Ķirurģijas klīnikas sastāvā ietilpst šādas nodaļas un centri:

  • 5.ķirurģijas nodaļa
  • 2.operāciju bloks
  • Ambulatorās ķirurģijas centrs, 46.nod. Ambulatorās ķirurģijas centra dienas stacionārs
  • Krūts slimību centrs
  • Pārmantotā vēža konsultatīvais kabinets (T.67069974, mob.t.27556068)

Ķirurģijas klīnikas struktūrvienības izvietotas:

  • 2.operāciju bloks - 21. korpusā
  • 4. nodaļa, 5. nodaļa un Pārmantotā vēža konsultatīvais kabinets - 24.korpusā
  • Krūts slimību centrs un Ambulatorās ķirurģijas centrs - 25.korpusā

Vadība

Ķirurģijas klīnikas vadītājs