Jaunā korpusa 2. kārtas principiālie ēkas inženiertehniskie risinājumi