Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Energopārvaldība

Saskaņā ar Energoefektivitātes likumā noteikto, Slimnīca ir lielais elektroenerģijas patērētājs, kuram obligāti jāievieš vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. Kā alternatīva rūpnieciskajam energoauditam ir Energopārvaldības sistēmas sertifikācija atbilstoši standartam ISO 50001:2011, kas Slimnīcā tika ieviesta un sertificēta Slimnīca 2018.gada novembrī un turpmāk tiks nepārtraukti uzlabota.

Slimnīcas energopolitika (apstiprināta 21.10.2020 ar valdes rīkojumu Nr.1-8/115)

Ieviešot Energopārvaldības sistēmu, PSKUS:

 • apliecina, ka tā vēlas samazināt radīto ietekmi uz vidi;
 • apņemas ņemt vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un citas saistošās prasības, kas attiecas uz energoefektivitāti, enerģijas izmantošanu un patēriņu;
 • apņemas izvirzīt par Energopārvaldības sistēmas uzturēšanu atbildīgos darbiniekus;
 • apņemas iesaistīt iestādes darbiniekus Energopārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidē;
 • apņemas veicināt enerģijas patēriņa samazināšanu un monitoringu PSKUS, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm visā procesā;
 • apņemas veicināt energosniegumu ietekmējošu energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi, un energoefektīvu projektu realizēšanu;
 • apņemas nodrošināt informāciju un nepieciešamos resursus izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai, lai nodrošinātu nepārtrauktu energosnieguma un EPS uzlabošanu.

Slimnīcas energoefektivitātes mērķi līdz 2021.gadam:

 • Siltumenerģijas zudumu samazināšana siltumtrasēs par 1%:
 • Elektronerģijas patēriņa samazināšana koplietošanas telpās par 50%,
 • Sadzīves tehnikai nepieciešamā elektronerģijas patēriņa samazināšana par 17%,
 • Siltumenerģijas zudumu samazināšana, pārejot no vecajām tvaika iekārtām un ūdens sildāmajiem katliem ar kopējo jaudu no 13.75 MW uz 8 MW.

Lai  nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību energopārvaldības sistēmas prasībām, nepieciešams uzlabot energoefektivitāti, kas mudina pēc iespējas samazināt enerģijas patēriņu Slimnīcā, saglabājot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lai sasniegtu šo mērķi, Slimnīca aicina savus darbiniekus, klientus, pacientus un pastāvīgos sadarbības partnerus strādājot piedomāt par energoefektivitāti

 • Pārdomāti izmantojot materiālus;
 • Izvēloties un lietojot iespējami energoefektīvākus darbarīkus un aprīkojumu;
 • Izslēdzot aprīkojumu pēc tā lietošanas;
 • Pēc iespējas strādājot dabiskā apgaismojumā;
 • Izslēdzot apgaismojumu, ja tas nav nepieciešams;
 • Aizverot durvis un logus (apkures sezonā/ pie ieslēgtiem kondicionieriem);
 • Neļaujot automašīnām nevajadzīgi darboties tukšgaitā;
 • Ūdens ir vērtīgs, tādēļ, lūdzu, taupiet to;
 • Pēc iespējas taupot visus enerģijas veidus.

Priecāsimies par jebkuru ieteikumu no Jums, kas varētu samazināt Sabiedrības enerģijas izmantošanu pakalpojumu nodrošināšanā.

Lūdzu, ieteikumus ziņojiet Slimnīcas atbildīgajam energopārvaldiniekam Igoram Carevam, e-pasts: igors.carevs@stradini.lv